Nekrolog

Z wielkim bólem i smutkiem oraz w poczuciu
niepowetowanej dla świata kultury i sztuki straty
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.

prof. Henryka Mikołaja Góreckiego

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach
w latach 1975-1979,
jednego z najwybitniejszych współczesnych kompozytorów.

W Osobie Pana Profesora utraciliśmy Człowieka niezwykłych zasług
dla polskiej i światowej kultury, wielce zasłużonego dla regionu śląskiego,
otaczanego powszechnym i zasłużonym szacunkiem,
uhonorowanego za wybitne dokonania artystyczne najwyższymi
odznaczeniami państwowymi i godnościami honorowymi,
laureata nagród na krajowych i międzynarodowych
konkursach kompozytorskich.

Odszedł od nas Człowiek wielkiej kultury osobistej,
niekwestionowany autorytet moralny, artystyczny i naukowy,
wychowawca wielu pokoleń ludzi nauki i sztuki,
dla których pozostanie niedoścignionym Mistrzem.

W naszej pamięci na zawsze pozostanie jako Człowiek
wielkiego serca i umysłu, życzliwy, mądry, prawy i szlachetny.

Będzie nam Go wszystkim brakowało. Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Profesora,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

składają

Senat i Rektorzy

prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – Rektor UŚ w latach 2002-2008
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek – Rektor UŚ w latach 1996-2002
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan – Rektor UŚ w latach 1990-1996

oraz społeczność akademicka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach