VI Międzynarodowe Sympozjum Humorologiczne

Wizyta ojca Leona Knabita


 

Ojciec Leon Knabit
Ojciec Leon Knabit
  20 i 21 października mury Wydziału Nauk Społecznych ożywił swą obecnością znany i lubiany ojciec Leon. Poruszenie wywołało i to, że znany, i to, że lubiany. Które w jakim stopniu? – darujmy sobie dociekanie. Poruszenie jest ważną rzeczą w nauce, zwłaszcza społecznej. Szczególnie, kiedy jest to poruszenie w dobrym kierunku. Ojciec Leon wprowadza atmosferę lekkości w rozważaniach i dialogu. Za tym idzie gotowość do szczerości słuchaczy. Bo sam ojciec na szczerość jest już gotowy. Słuchając jego dowcipów o księżach i Panu Bogu, wydaje się, że wyjawił już wszystkie swoje kontrowersyjne myśli na te tematy.
Lekkość i dowcip służą mądrości, kiedy mają dobry azymut. Silnym magnesem stabilizującym igłę dowcipu jest religijna perspektywa właściwa zakonnikowi. Religijna, to znaczy metafizyczna i etyczna, szanująca świat i szanująca ludzi. Chyba wiele różnych światopoglądów może inspirować się tak zarysowaną perspektywą. Tu, w Katowicach, tą perspektywą zainteresował się nawet Diabeł (dr Jadwiga Sebesta). Został dopuszczony do wieczornego spotkania profesora Krzysztofa Wieczorka z ojcem Leonem w Klubie „Marchołt”. Moralne zarzuty Diabła stawiane Niebu z niemałym trudem były jednak przez ojca odpierane.
Wizyta ojca Leona odbyła się w ramach VI Międzynarodowego Sympozjum Humorologicznego organizowanego przez katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Instytut Socjologii UŚ, Koło Naukowe Studentów Socjologii UŚ oraz Śląską Wyższą Szkołę Zarządzania im. gen. J. Ziętka. A przede wszystkim przez mgr Weronikę Ślęzak-Tazbir, wspieraną przez dyrektora Instytutu Socjologii prof. dr. hab. Wojciecha Świątkiewicza. Sympozjum gromadzi wartościowe grono ludzi nauk społecznych z wielu ośrodków:
Warszawy (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Poznania (Uniwersytet Ekonomiczny), Szczecina (Uniwersytet Szczeciński), z zagranicy (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu). Było o humorze w języku, literaturze, filmie, w socjalizmie, dydaktyce, kulturze ludowej, twórczości ulicznej, po tragicznych wydarzeniach 11 września 2001 r.
i 10 kwietnia 2010 r., a także, jak już wiemy, o humorze w metafizyce. Materiały
z sympozjum będą udostępnione za rok, na stronie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego można zapoznać się z informacjami na temat sympozjów z minionych lat.
 
 

Autorzy: Piotr Skudrzyk
Fotografie: Agnieszka Szymala