Między księgami. Badania literackie nad dawną książką

Od 13 do15 października na Wydziale Filologicznym odbywała się, zorganizowana przez Zakład Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ im. Ireneusza Opackiego, ogólnopolska sesja naukowa pt. „Między księgami. Badania literackie nad dawną książką”. Trzydniowe obrady badaczy historii literatury i książki z wielu krajowych ośrodków akademickich (Kraków, Lublin, Łódź, Rzeszów, Toruń, Siedlce, Słupsk, Szczecin, Warszawa, Wrocław) zostały poświęcone różnym problemom pojawiającym się na styku tekstu, formy książki i sposobów jej lektury.
Konferencję otworzyli: prof. zw. dr hab. Marian Kisiel, prodziekan Wydziału Filologicznego oraz prof. dr hab. Krzysztof Kłosiński, dyrektor Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ. Wprowadzeniem w tematykę obrad było wystąpienie prof. dr hab. Renardy Ocieczek pt. „Księgi z ręki nie wypuszczaj” – staropolska dyrektywa czytelnicza, w którym zostało zarysowane szczególne zamiłowanie do czytania, jakie wykazywali Polacy w wiekach XVI i XVII.
Przedstawione w ramach sesji referaty można ująć w kilka bloków tematycznych. Były to wypowiedzi poświęcone: literaturze okolicznościowej i literaturze „drugiego rzędu”, literackiej ramie wydawniczej i różnym formom istnienia tekstów literackich
(np. rękopisów, druków ulotnych, tłumaczeń), tradycji literackiej, wyobrażeń, reguł i tekstów ją utrwalających. Podczas konferencji odczytana została również rozprawa prof. dr. hab. Jerzego Starnawskiego pt. „O bibliotekach i o książkach w zbiorze inskrypcji Nathana Chytraeusa (1594)”.
Zainspirowane tytułem konferencji spojrzenie na różnorodne teksty literackie w perspektywie ich uwikłania w różne formy
istnienia: rękopisy, druki ulotne i okolicznościowe, tłumaczenia, wydawnictwa poradnikowe, szkolne i naukowe, pozwoliło pełniej ukazać ich funkcje i związki z kulturą literacką. Szczegółowe analizy elementów ramy literacko-wydawniczej jeszcze raz potwierdziły jej znaczenie dla ustaleń faktograficznych, ale też rozpoznań konwencji literackich i dialogu z tradycją. Referenci podjęli różnorodną tematykę, sięgając po twórczość „mistrzów” epok i dorobek poetów „drugorzędnych”, niejednokrotnie przedstawiając nowe ustalenia o charakterze źródłowym. Towarzyszące spotkaniu dyskusje o badaniach literackich nad dawną książką były także okazją do spotkania się różnych czytelników „Między księgami”.