Preferencje polityczne. Postawy-Identyfikacje-Zachowania

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Preferencje polityczne. Postawy-Identyfikacje-Zachowania” odbyła się 7 października na Wydziale Nauk Społecznych. Spotkanie stanowiło podsumowanie projektu badawczego o tej samej nazwie, którego koordynatorami byli dr Agnieszka Turska-Kawa i dr Waldemar Wojtasik z Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Materialnym efektem projektu była publikacja „Preferencje polityczne 2009. Postawy-Identyfikacje-Zachowania”, zaprezentowana podczas konferencji.
Dr Robert Alberski z Uniwersytetu Wrocławskiego, analizując procesy zmian lojalności wyborczej w Polsce stwierdził, że
w wyborach do Parlamentu Europejskiego
w 2009 r. nastąpiło kolejne już odrzucenie nowych inicjatyw politycznych. Przypomniał, że tym razem w domach pozostali wyborcy nastawieni eurosceptycznie. Dr Agnieszka Turska-Kawa, diagnozując postawy polityczne Polaków, położyła akcent na stopień odbioru komunikatów, który jest zależny od takich zmiennych psychologicznych, jak: lęk, optymizm czy samoocena; przykładowo optymiści chętniej biorą udział w wyborach.
Dr Aleksandra Seklecka z UMK zauważyła, że w kampanii przed elekcją do Parlamentu Europejskiego nad kwestiami ponadnarodowymi zdecydowanie dominowały tematy krajowe. W kontekście układania list wyborczych wskazywała, że na liderów głosuje więcej kobiet, a także osób z niższym wykształceniem. Dr Danuta Karnowska z Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zauważyła natomiast, że społeczeństwo nie miało czasu, by zacząć się identyfikować z poglądami lewicowymi, bądź prawicowymi. Ponadto na pewne postulaty (np. legalizację związków partnerskich) nie ma zgody na całej scenie politycznej. Dr Waldemar Wojtasik wskazał na paradoksy, które ujawniły się podczas badań. Przykładowo, osoby deklarujące poglądy lewicowe, w największym stopniu popierają Platformę Obywatelską, zaś Sojusz Lewicy Demokratycznej notuje dopiero drugi wynik. 
 

Autorzy: Tomasz Okraska, Magdalena Marzec