Nekrolog

Z wielkim bólem i smutkiem oraz w poczuciu
niepowetowanej dla polskiej nauki straty
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.

Prof. dr. hab. inż. Wilibalda Winklera

Rektora Politechniki Śląskiej w latach 1990-1996,
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w latach 1997-2000,
Wojewody Śląskiego w latach 2000-2001,
wybitnego uczonego, autorytetu w dziedzinie elektroenergetyki,
wychowawcy wielu pokoleń naukowców i specjalistów,
dla których pozostanie niedoścignionym Mistrzem.

W Osobie Pana Profesora utraciliśmy Człowieka niezwykłych zasług
dla nauki i demokracji, wielce zasłużonego dla regionu śląskiego,
wielkiego i oddanego Przyjaciela Uniwersytetu Śląskiego,
otaczanego powszechnym i zasłużonym szacunkiem,
uhonorowanego za wybitne dokonania najwyższymi
odznaczeniami państwowymi i godnościami honorowymi.

Odszedł od nas Człowiek wielkiej kultury osobistej,
całkowicie oddany służbie Drugiemu, autorytet moralny i naukowy.

W naszej pamięci na zawsze pozostanie Pan Profesor jako Człowiek wielkiego serca i umysłu, życzliwy, mądry, prawy i szlachetny.

Będzie nam Go wszystkim brakowało. Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Profesora,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

składają

Senat i Rektorzy

prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – Rektor UŚ w latach 2002-2008
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek – Rektor UŚ w latach 1996-2002
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan – Rektor UŚ w latach 1990-1996

oraz społeczność akademicka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach