Problemy etnoregionalne współczesnej Europy

Konferencja „Problemy etnoregionalne współczesnej Europy. Wybrane zagadnienia” odbyła się 28 października na Wydziale Nauk Społecznych UŚ. Spotkanie rozpoczęło wystąpienie dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, prof. dr hab. Jana Iwanka, który przewodniczył pierwszej części obrad. Pierwszym prelegentem tego panelu był prof. dr hab. Jacek Bartyzel z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W wystąpieniu
pt.: „Ani centralizm, ani separatyzm, lecz pluralizm Las Españas” poruszył on tematykę hiszpańskiego regionalizmu. Kolejny mówca prof. dr hab. Roman Bäcker, dziekan Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu oraz prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, przedstawił typologię współczesnych nacjonalizmów europejskich. Ostatnim referentem w tej części¬ spotkania był prof. dr hab. Wawrzyniec Konarski, kierownik Katedry Nauk Politycznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, który poruszył tematykę ruchów etnoregionistycznych jako nacjonalizmu zależnych narodów europejskich.
Drugiej część konferencji, dotyczącej problemów etnoregionalnych współczesnego Śląska, przewodniczył dr Jerzy Gorzelik, przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska. Jako pierwszy głos zabrał prof. UŚ dr hab. Adam Bartoszek z Instytutu Socjologii. Jego wystąpienie dotyczyło tematu protonarodowej i antyobywatelskiej tożsamości Ślązaków. Profesor omówił wyniki badania socjologicznego, przeprowadzonego w ramach projektu Fundacji dla Śląska: „Ja Ślązak, ja Polak, ja Europejczyk”, wykonanego wspólnie z Tomaszem Nawrockim i Justyną Kijonką-Niezabitowską w 2008 roku wśród 4000 uczniów szkół gimnazjalnych i średnich województwa śląskiego. Dr hab. Tomasz Nawrocki zastanawiał się nad kwestią konieczności istnienia edukacji regionalnej. Prezentował i komentował wyniki badań, przeprowadzonych w ramach powyższego projektu. Inne spojrzenie na problem etnoregionalizmu zaprezentowała dr Elżbieta Anna Sekuła, kulturoznawca ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Przedstawiła ona konstatacje dotyczące niepartyjnego ugrupowania regionalnego w kontekście kapitału społecznego „pokolenia RAŚ”. Ostatnią parą prelegentów byli
dr Małgorzata Myśliwiec oraz dr Tomasz Słupik, którzy zaprezentowali wyniki badań przeprowadzonych w lutym 2009 r. oraz w lutym 2010 r., dotyczących świadomości politycznej mieszkańców województwa śląskiego.
MAGDALENA MARZEC