Kronika Uniwersytetu Śląskiego

FESTIWAL HUMORU

Od 20 do 21 października w Uniwersytecie Śląskim odbywało się VI Międzynarodowe Sympozjum Humorologiczne „Festiwal Humoru”. Impreza miała charakter konferencji naukowej skierowanej przede wszystkim do socjologów, filozofów, psychologów, pedagogów, teologów, filologów i przedstawicieli nauk pokrewnych. Stanowiła ona okazję do spotkania zarówno naukowców, którzy przedmiotem swojej refleksji uczynili humor, jak i osób, które wykorzystują radość i śmiech w praktyce zawodowej. Wśród zaproszonych gości znalazł się m.in. ojciec Leon Knabit z Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Organizatorami imprezy byli: katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, Koło Naukowe Socjologów UŚ oraz Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach.

MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM UTW

Od 20 do 23 października w Katowicach, z okazji 35. rocznicy istnienia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Polsce, odbywało międzynarodowe seminarium pt. „Nowe wyzwania dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. Jego organizatorami byli: Uniwersytet Trzeciego Wieku UŚ, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Seminarium wpisuje się w cykl corocznych ogólnopolskich konferencji UTW, organizowanych w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 21 października w wydarzeniu udział wzięli, m.in.: pani prezydentowa Anna Komorowska oraz szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski.

W seminarium uczestniczyło ponad 100 przed stawicieli UTW z całej Polski, Litwy, Ukrainy i Białorusi oraz zaproszeni eksperci i goście. Miało charakter warsztatów, prowadzonych przez doświadczonych trenerów. Pozwoliło na podsumowanie dorobku UTW w Polsce po 35 latach działania, a także na wskazanie nowych zadań, jakie stoją przed UTW. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

KONFERENCJA „TEORIA NAD-INTERPRETACJĄ?”

Od 26 do 27 października na Wydziel Filologicznym UŚ odbywała się konferencja pt. „Teoria nad-interpretacją?” zorganizowana przez Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Konferencja skierowana była do studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych i była okazją m.in. do prezentacji środowiska młodych naukowców Wydziału Filologicznego. W konferencji udział wzięli wybitni badacze z zakresu teorii i interpretacji. Pierwszy dzień zainaugurował laureat Literackiej Nagrody Gdynia i opiekun Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Filologicznego UŚ dr hab. Ryszard Koziołek. W drugim dniu na temat „Teorii przed interpretacją. O możliwej historii literatury” mówił wybitny teoretyk i historyk literatury prof. dr hab. Ryszard Nycz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obradom towarzyszyły dwa panele specjalistyczne: „Literaturoznawstwo a polityczność” (w której udział wzięli: prof. dr hab. Krystyna Kłosińska, prof. dr hab. Tadeusz Sławek, prof. dr hab. Krzysztof Uniłowski i dr Zbigniew Kadłubek mgr Paweł Tomczok) i „Spłoszyć interpretację? Status teorii we współczesnym literaturoznawstwie” (w której udział wzięli prof. dr hab. Józef Olejniczak,prof. dr hab. Adam Dziadek, prof. dr hab. Wojciech Kalaga, prof. dr hab. Krzysztof Kłosiński, prof. dr hab. Aleksander Nawarecki, prof. dr hab. Dariusz Pawelec i dr hab. Leszek Drong).

KAZIMIERZ WIELKI WOBEC ŚLĄSKA. ŚLĄSK WOBEC KAZIMIERZA WIELKIEGO

4 listopada na Wydziale Nauk Społecznych odbywała się konferencja naukowa pt. „Kazimierz Wielki wobec Śląska. Śląsk wobec Kazimierza Wielkiego”. Organizatorami wydarzenia byli: Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Śląskiego oraz Stowarzyszenie Humanistyczne „Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy”, a partnerami – Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego oraz Muzeum w Rybniku. Była to już szósta z kolei ogólnopolska konferencja naukowa organizowana przez studentów i absolwentów historii Uniwersytetu Śląskiego. Temat zaś wybrany został nieprzypadkowo, gdyż w tym roku przypada 700-lecia urodzin Kazimierza Wielkiego. Z tej okazji organizatorzy konferencji postanowili podkreślić przełomowe zmiany na Śląsku z czasów panowania monarchy na polskim tronie oraz jego wielki wpływ na polityczne i gospodarcze dzieje Śląska. Wygłoszone referaty zostaną opublikowane w pokonferencyjnej pracy zbiorowej.

ZAKOŃCZENIE KONKURSU NA REPORTAŻ IM. MAĆKA CHOWANIOKA

4 listopada w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom ogólnopolskiego Konkursu na reportaż im. Maćka Chowanioka. Konkurs, którego organizatorem była „Gazeta Uniwersytecka UŚ” skierowany był do studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Do redakcji napłynęło ok. 50 prac z Polski i zagranicy, 16 z nich zostało dopuszczonych do części finałowej. Członkowie jury nagrodzili sześciu najlepszych autorów oraz przyznali Grand Prix konkursu. Nagrodzeni w kategorii „uczeń”: pierwsze miejsceKatarzyna Żołnierczyk za reportaż „Transatlantykiem po Zandce” (II LO w Zabrzu), drugie miejsce Katarzyna Niedurny za reportaż „Dlaczego kamienie?” (III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie), trzecie miejsce Magdalena Derdończyk za reportaż „Bez pożegnania” (XXV LO im. Stefana Żeromskiego w Łodzi). Nagrodzeni w kategorii „student”: pierwsze miejsce Anna Ginał za reportaż „Niewidzialni” (Uniwersytet Śląski, Wydział Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego, organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej), drugie miejsce Natalia Łabuz za reportaż „Nosicielka” (Uniwersytet Jagielloński, filologia polska i dziennikarstwo), trzecie miejsce Justyna Skrzekut za reportaż „Cichaj córcia” (Uniwersytet Jagielloński, dziennikarstwo i komunikacja społeczna). Grand Prix zdobyłaKatarzyna Żołnierczyk za reportaż „Transatlantykiem po Zandce” (II LO w Zabrzu).

W wydarzeniu udział wzięła prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik. Gościem specjalnym imprezy był Jasiek Mela, polski polarnik i podróżnik, który opowiadał o swoich podróżach, przełamywaniu barier oraz najnowszych projektach realizowanych z Fundacją „Poza Horyzonty”. Patronat honorowy nad konkursem objęli: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, burmistrz miasta Ustronia Ireneusz Szarzec, Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice”.

TRANSDYSCYPLINARNOŚĆ BADAŃ NAD KOMUNIKACJĄ MEDIALNĄ

Od 4 do 5 listopada na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach odbywało się konwersatorium pt. „Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną”. Naczelną ideą konferencji była refleksja nad sposobami uprawiania badań komunikacji w mediach. Uczeni, reprezentujący różne dyscypliny naukowe i różne perspektywy poznawcze, przedstawili swoje poglądy na istotę mediów, ich rolę, funkcjonowanie, przemiany itd. W zamierzeniu organizatorów, była to okazja do spotkania badaczy ze środowiska katowickiego, dla których przedmiotem zainteresowania są media. Organizatorem konferencji był Instytut Języka Polskiego.

więcej

 

JUBILEUSZ XXX-LECIA „SOLIDARNOŚCI” NA UŚ

10 listopada w auli im. A. Pawlikowskiego w Instytucie Fizyki odbyły się uroczystości z okazji XXX-lecia powstania „Solidarności” na Uniwersytecie Śląskim.W programie uroczystości znalazły się wystąpienia: metropolity katowickiego abp Damiana Zimonia, ks. prałata dr. Stanisława Puchały, Michała Lutego, Anny Skrzypek, dr. Jana Jelonka i prof. zw. dr hab. Alicji Ratusznej. Historię uniwersyteckiej „Solidarności” przedstawił prof. UŚ dr hab. Roman Wrzalik. W uroczystości udział wzięli: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski. Kronika UŚ 29 Wydarzenie było okazją do odsłonięcia pamiątkowej tablicy.

JM REKTOR UŚ ODZNACZONY MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU

11 listopada w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczy stość wręczenia odznaczeń wojskowych za zasługi dla obronności kraju. Odznaczeniem został uhonorowany JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Medal za zasługi dla obronności kraju otrzymał za wybitne zaangażowanie w sprawy związane z obronnością kraju, uczelni i obrony cywilnej. Doceniona została również praca na rzecz popularyzacji zagadnień obronności wśród pracowników i studentów oraz współpraca z organami administracji państwowej, samorządowej i wojskowej.

„ŚLĄSKIE NA 5”

11 listopada w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się ceremonia wręczenia nagród w II edycji konkursu „Śląskie na 5”, organizowanego przez wojewodę śląskiego. Wyróżnienie w kategorii „rozwiązanie architektoniczno- budowlane” trafiło do dwóch katowickich uczelni: Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Śląskiego za realizację wspólnego projektu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej. Wyróżnienie odebrali JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Ekonomicznego prof. dr hab. Krzysztof Marcinek. Tegoroczny konkurs inspirowany był ustanowieniem roku 2010 Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym w Unii Europejskiej. Druga edycja nagrody odbyła się w pięciu kategoriach: filantropia, nauka, sport, rozwiązanie architektoniczno-budowlane i osobowość. Laureaci otrzymali statuetkę autorstwa Marty Wieczorek, studentki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

SOLIDARNOŚĆ WCZORAJ I DZIŚ – OKIEM MŁODEGO POKOLENIA W XXX ROCZNICĘ

16 listopada w auli im. A. Pawlikowskiego w Instytucie Fizyki UŚ odbyła się sesja pt. „Solidarność wczoraj i dziś – okiem młodego pokolenia w XXX rocznicę”. Spotkanie skierowane było do pracowników i studentów Uniwersytetu Śląskiego, a także uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W sesji udział wzięli m.in.: prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. UŚ dr hab. Andrzej Kowalczyk, dyrektor katowickiego oddziału IPN dr Andrzej Drogoń, przewodnicząca KZ NSZZ Solidarność mgr Ewa Żurawska, dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. UŚ dr hab. Maciej Sablik, szef Stowarzyszenia „Pokolenie” Przemysław Miśkiewicz, działacz „Solidarności” Roman Wyborski oraz Andrzej Rozpłochowski, pierwszy przywódca „Solidarności” MKZ Huty Katowice i Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność. Podczas spotkania nie zabrakło rocznicowych refleksji, przewidziano również projekcję filmu dokumentalnego „Taka właśnie jest historia”.

NAUKA A TAJEMNICA

17 listopada w Instytucie Fizyki UŚ odbyła się Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Studencko-Doktorancka pt. „Nauka a Tajemnica”. Organizatorem spotkania byli: Duszpasterstwo Akademickie w Katowicach oraz Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Bogdan Dembiński z Wydziału Nauk Spo łecznych. Patronat nad konferencją objął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.