Nic o nas bez nas

 

Od początku istnienia Wydziału Artystycznego naszej Uczelni, jednym z głównych obszarów naukowej aktywności wykładających tam uczonych była kultura muzyczna na Śląsku. Jej rozmaite przejawy, ludowe i artystyczne, w stuleciach minionych i obecnie, stanowią do dziś przedmiot historycznej, teoretycznej i socjologicznej refleksji. Nic więc dziwnego, że na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kultura muzyczna na Śląsku”, zorganizowanej 21 i 22 października przez Bibliotekę Główną Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej, licznie stawili się badacze z cieszyńskiego Instytutu Muzyki.

Dr Bogumiła Mika przedstawiła referat nt. inspiracji Maryjnych w twórczości Józefa Świdra, jednego z najbardziej płodnych i zasłużonych dla muzyki śląskiej twórców. Tematem wystąpienia prof. UŚ Marii Warchoł-Sobiesiak była działalność braci Karola i Antoniego Szafranków, muzyków, pedagogów i wybitnych organizatorów życia muzycznego na ziemi rybnicko-wodzisławskiej. Mgr Daniel Cichy skupił się na kompozycjach chóralnych Witolda Szalonka, zarówno przeznaczonych dla zespołów amatorskich jak i śpiewaków profesjonalnych. Dr Zenon Mojżysz z kolei zaprezentował rezultaty badań nad protestancką kulturą muzyczną Cieszyna w XVII wieku, zaś prof. dr hab. Krystyna Turek skoncentrowała się na tematach, wartościach i przesłaniu śląskich pieśni ludowych. Z głównymi wątkami zaolziańskiego folkloru pieśniowego zapoznała słuchaczy dr Magdalena Szyndler, a dr Irena Burczyk zajęła się pieśniami o świętym Walentym, kultywowanymi w parafii rzymsko-katolickiej w Bieruniu Starym.

W panelach dotyczących dawnej i współczesnej kultury muzycznej regionu, twórczości religijnej i świeckiej, o rysie folklorystycznym i kompozytorsko autonomicznym wzięli ponadto udział naukowcy z ośrodków opolskiego, olsztyńskiego, poznańskiego, szczecińskiego, warszawskiego i wrocławskiego.

Obrady dopełnił koncert w znakomitej akustycznie, sali koncertowej katowickiej Akademii Muzycznej, na którym zabrzmiała muzyka Karla Dittersa von Dittersdorfa, Henryka Mikołaja Góreckiego oraz Stanisława Bromboszcza.


 

 

Autorzy: Daniel Cichy