Nekrolog

Dziekan,
Rada Wydziału
oraz

Społeczność Akademicka

Wydziału Informatyki i Nauki O Materiałach

 

z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiają,

że 20 listopada 2009 r.

zmarł
 
dr JÓZEF WĘGRZYNEK
 

emerytowany, długoletni pracownik Wydziału,

były prodziekan ds. dydaktycznych,

pierwszy kierownik Zakładu Dydaktyki Przedmiotów Technicznych,

nauczyciel akademicki niezwykle lubiany i szanowany

przez studentów i pracowników.

 

W osobie Pana Doktora Józefa Węgrzynka

utraciliśmy nie tylko wielkiego i oddanego Przyjaciela

naszego Wydziału,

na którego pomoc i radę zawsze, niezawodnie mogliśmy liczyć,

ale przede wszystkim

dobrego, mądrego, szlachetnego Człowieka,

któremu mogliśmy powierzać nasze codzienne sprawy i problemy.

Będzie nam GO bardzo brakowało.

 
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI
 
Żonie

oraz córkom Beacie i Ewie

składamy

najszczersze wyrazy współczucia