Rozpoczęcie budowy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej

Przyjazna przestrzeń dla wszystkich

16 listopada w rektoracie UŚ odbyła się konferencja prasowa, podczas której został przedstawiony zakres wspólnych działań Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej, prowadzonych w celu stworzenia nowoczesnego Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej. 

 
W konferencji uczestniczyli: minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, marszałek województwa śląskiego Bogusław Śmigielski, JM Rektor AE prof. zw. dr hab. Jan Pyka, JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz kierownik projektu CINiBA i dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego prof. UŚ dr hab. Dariusz Pawelec, który omówił najważniejsze kwestie związane z realizacją inwestycji.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa śląskiego, miasta Katowic, Akademii Ekonomicznej i Uniwersytetu Śląskiego (realizowany przez konsorcjum AE i UŚ). Nowoczesna biblioteka naukowa, która niedługo stanie pomiędzy budynkami Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Prawa i Administracji w założeniach ma spełniać standardy XXI wieku – tak w zakresie udostępniania informacji niezbędnej do realizacji programów studiów obu uczelni, poprawy jakości nauczania poprzez zwiększenie potencjału badawczego, jak i zwiększenia dostępności literatury naukowej w regionie oraz zwiększenia roli Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej w międzynarodowych relacjach naukowych.

Konferencja była okazją do zaprezentowania funkcji przyszłej biblioteki oraz łączących się z nią korzyści dla mieszkańców regionu.

– Biblioteka poprzez zwiększenie dostępności będzie przyjazna i otwarta dla każdego użytkownika – powiedział kierownik projektu CINiBA prof. UŚ dr hab. Dariusz Pawelec. – Ponadto będzie można w niej korzystać z elektronicznych źródeł informacji i systemu samoobsługi wypożyczeń. Zapewnimy naszym czytelnikom dostęp do wysokiej klasy profesjonalnych materiałów edukacyjnych i najnowszych technologii informatycznych. Nowością na pewno będzie dostęp do źródeł elektronicznych przez całą dobę oraz możliwość zwrotu wypożyczonych książek przez tzw. wrzutnie.

Na powierzchni zabudowy w kształcie prostokąta zostanie wzniesiony jednolity, trzykondygnacyjny budynek. W Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej przewidziano możliwość zgromadzenia i magazynowania około 1,8 mln woluminów. W pierwszym okresie jego funkcjonowania zgromadzonych zostanie około 800 tys. woluminów. Ponadto biblioteka będzie pełnić funkcje tzw. niebiblioteczne; pojawi się przyjazna przestrzeń, mogąca stanowić miejsce spotkań, aneks wystawowy, sala dydaktyczna na ok. 30 osób i sala konferencyjna na ok. 90 osób. W całkowity koszt projektu jest wliczona nie tylko budowa, ale także wyposażenie Centrum, czyli specjalistyczne regały na książki, meble, infrastruktura techniczna, sprzęt komputerowy, czy system zabezpieczenia zbiorów w wolnym dostępie.

Projekt CINiBA będą wspomagały inne projekty: RID (dostosowanie zasobu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej do rozszerzonego dostępu internetowego) i MOK (dostosowanie systemu zarządzania zbiorami do nowoczesnego modelu otwartych kolekcji dziedzinowych).

 

Wartość projektu: 

Środki z EFRR: 

Kubatura:    

Powierzchnia:  

Księgozbiór:    

 

Liczba osób mogących jednocześnie przebywać w budynku:   

 
Etapy budowy:
 
 
1. Przygotowanie terenu pod budowę   

2. Budowa obiektów podstawowych    

3. Roboty wewnętrzne  

4. Zagospodarowanie terenu i mała architektura

 

79 453 600,00 PLN

52 828 698,64 PLN

62 559,70 m3

13 260,49 m2

1 800 000 woluminów

 

975

 

 

 

(lato 2009)

(jesień 2009 - wiosna 2011)

(wiosna 2010 - wiosna 1012)

(lato 2011 - wiosna 2012)

Autorzy: Agnieszka Sikora
Fotografie: Agnieszka Sikora