Kronika UŚ

WAMPIRIADA 2009

28 października odbyła się 12. edycja „Wampiriady” – największej w Polsce kampanii honorowego krwiodawstwa, zorganizowanej w środowisku akademickim. Akcja została przygotowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Tradycyjnie już, impreza rozpoczęła się pod rektoratem Uniwersytetu Śląskiego, gdzie studentów, pracowników i władze UŚ przywitała Orkiestra KWK „Staszic” pod dyrekcją Grzegorza Mierzwińskiego. Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Stanisław Dyląg poprosił JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia o podpisanie cyrografu – pisma umożliwiającego legalne „odciąganie” studenckiej krwi. Następnie orszak wampirów i wiedźm przemaszerował ulicami Katowic na Rynek, gdzie oczekiwała wiceprezydent Katowic Krystyna Siejna oraz nowoczesny wampirobus. Całej imprezie przyglądała się delegacja pracowników z Centrum Krwiodawstwa w Kazachstanie.

MIĘDZY SZTUKĄ A DESIGNEM

28 października w Instytucie Sztuki Wydziału Artystycznego w Cieszynie odbył się wykład Marka Cecuły „Między sztuką a designem”. Mieszkający w USA artysta należy do ścisłej czołówki światowych designerów ceramiki. Twórczości Cecuły towarzyszą różne stylistyki - od fascynacji tradycyjną porcelaną japońską, przez inspirację Bauhausem i radziecką awangardą do dekonstrukcji. Nowojorska pracownia Marka Cecuły stała się w połowie lat 90. siedzibą studia Modus Design, którego artysta był założycielem i głównym projektantem. Marek Cecuła należy do twórców związanych z nurtem Odrodzenia Rzemiosła (Craft Revival), który w USA w ostatnich latach przeciwstawił się skomercjalizowanej produkcji masowej. Wykład przybliżył zarówno twórczość artysty, jak i najnowsze tendencje i najciekawsze prace realizowane na granicy sztuki i projektowania.

 
WOKÓŁ GRANIC SWOBODY WYPOWIEDZI

Od 28 do 29 października na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbywała się międzynarodowa konferencja „Wokół granic swobody wypowiedzi”. Seminarium to efekt wspólnej inicjatywy WPiA, Instytutu Nauk o Literaturze im. I. Opackiego i Instytutu Nauk o Kulturze Wydziału Filologicznego UŚ, Akademii Muzycznej w Katowicach, Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Stowarzyszenia „Edukacja dla Przyszłości”. Sympozjum adresowane było głównie do specjalistów, zajmujących się zawodowo sferą kultury, przedstawicieli organizacji pozarządowych, środowisk artystycznych i opiniotwórczych, jak i nauczycieli na poziomie szkolnictwa średniego. Obok rozważań merytorycznych, uczestnicy konferencji mogli obejrzeć, towarzyszącą wydarzeniu, wystawę przygotowaną przez katowicką ASP.


III FESTIWAL KULTURY EKOLOGICZNEJ

Od 3 do 8 listopada w kinoteatrze Rialto odbywał się III Festiwal Kultury Ekologicznej „ZIELONO MI”. Patronat nad nim objęli: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś i TVP Katowice. Podczas uroczystej inauguracji wykład wygłosiła dr Anna Kalinowska z Uniwersytetu Warszawskiego. Był także poczęstunek wegetariański i projekcja filmu „Home - S.O.S. Ziemia” w reżyserii Y. Arthus-Bernarda. Następnie, przez tydzień w godzinach przedpołudniowych odbywały się seanse dla dzieci i młodzieży, a wieczorami można było zobaczyć wiele interesujących filmów dokumentalnych i fabularnych. Niektóre z nich wyświetlano w Polsce po raz pierwszy. Projekcjom towarzyszyły dyskusje pofilmowe.

4 listopada miały miejsce warsztaty dla nauczycieli prowadzących edukację ekologiczną, a 5 listopada warsztaty muzykoterapii. 6 listopada gościem była Janina Ochojska - szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej. Festiwal zakończył koncert Wolnej Grupy Bukowina - legendy poezji śpiewanej i piosenki turystycznej.

 
WYSTAWA „FUSION EXPO”

3 listopada w Instytucie Fizyki UŚ odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Fusion Expo” z udziałem m.in. prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbary Kożusznik i prezydenta Katowic Piotra Uszoka. Wykład inauguracyjny na temat fuzji jądrowej, nowych perspektyw w zarządzaniu energią światową oraz pomysłach na rozwiązanie problemu kończących się zasobów, dotąd wykorzystywanych, źródeł energii wygłosił prof. zw. dr hab. Wiktor Zipper z Zakładu Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań.

Wystawę, na której przewodnikami byli pracownicy i studenci Instytutu Fizyki, można było zwiedzać do 20 listopada.

 
JUBILEUSZ POLSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO

5 listopada w rektoracie UŚ odbyła się uroczystość z okazji 80-lecia istnienia Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego - jednej z najstarszych jednostek organizacji (powstałej w 1929 roku). W swojej długiej działalności katowicka filia wpisała się w dzieje regionu śląskiego m.in. przez uczestnictwo w życiu naukowym, popularyzację zagadnień historycznych, współpracę z muzeami, archiwami oraz placówkami kultury całego województwa. Oddział skupiał zawsze historyków, nauczycieli historii oraz jej miłośników z całego regionu Górnego Śląska. Obecnie liczy 84 członków zwyczajnych oraz jednego członka honorowego.

 

45-LECIE WYDZIAŁU INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH

Od 8 do 9 listopada Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach obchodził jubileusz 45-lecia istnienia. W programie uroczystości znalazły się m.in.: msza święta w kościele św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu oraz sesja jubileuszowa w Muzeum w Sosnowcu. Uczestniczyli w niej JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś (który objął obchody rocznicowe honorowym patronatem), przedstawiciele środowisk akademickich, samorządowych oraz kościelnych.


 CXIII PROMOCJA DOKTORSKA

10 listopada w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ w Katowicach odbyła się uroczysta promocja doktorska. Stopnie naukowe doktora habilitowanego otrzymało 6 osób, zaś doktora 27. Promowani uzyskali stopnie naukowe na Wydziałach: Biologii i Ochrony Środowiska, Filologicznym oraz Informatyki i Nauki o Materiałach. W uroczystości tradycyjnie udział wzięli: władze rektorskie, dziekani, promotorzy oraz rodziny promowanych.

 
„ZBURZENIE MURU BERLIŃSKIEGO” NA WNS

12 listopada na Wydziale Nauk Społecznych odbył się wykład prof. dr. hab. M. Stolarczyka pt. „Obalenie muru berlińskiego jako przejaw budowy nowego pozimnowojennego ładu europejskiego” oraz happening pt. „Zburz wspólnie z nami mur!”. Przedsięwzięcie wpisało się w obchody upamiętniające 20-lecie upadku muru berlińskiego.

 
40-LECIE „EGIDY”
 

W tym roku Studenckie Studio Radiowe „Egida” obchodzi jubileusz 40-lecia istnienia. Z tej okazji 14 listopada w kinoteatrze Rialto w Katowicach odbyła się uroczysta gala. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: byli współpracownicy radia Henryk Grzonka, Marek Czyż i Kamil Durczok oraz reprezentanci władz miejskich i wojewódzkich. Podczas spotkania przedstawiono najważniejsze wydarzenia z czterdziestoletniej działalności Radia za pomocą prezentacji, wizualizacji, nagrań archiwalnych, przemówień redaktorów naczelnych z poszczególnych lat; wręczono honorowe dyplomy. W części artystyczno-rozrywkowej wystąpili: Andrzej Skupiński, Kabaret Kałasznikoff, Józef Skrzek i Kwartet Jazzowy.

 
KONFERENCJA PRASOWA NT. ROZPOCZĘCIA BUDOWY CINiBA

16 listopada w rektoracie UŚ odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawione zostały m.in. kwestie: różnych możliwości finansowania projektów przez Unię Europejską, rozpoczęcia budowy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej oraz realizacji projektów RID (dostosowanie zasobów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej do rozszerzonego dostępu internetowego) i MOK jako całokształtu działań prowadzonych przez Uniwersytet Śląski i Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach w celu stworzenia nowoczesnego regionalnego centrum informacji naukowej i ekonomicznej. Podczas spotkania został zaprezentowany projekt Centrum oraz przekazano informacje o rozpoczynających się III Targach Funduszy Europejskich Województwa Śląskiego. W konferencji udział wzięli: minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, marszałek województwa śląskiego Bogusław Śmigielski, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, JM Rektor Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach prof. zw. dr hab. Jan Pyka oraz dyrektor Biblioteki UŚ i jednocześnie kierownik projektu CINiBA prof. UŚ dr hab. Dariusz Pawelec. DEBATA NA RZECZ MOBILNOŚCI

17 listopada w rektoracie UŚ odbywała się debata na rzecz mobilności, którą uroczyście otworzył JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Wydarzenie było częścią ogólnopolskiej kampanii społecznej. Jest ona cyklem debat, zorganizowanych przez Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” – Erasmus (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji). Pierwsza z nich odbyła się już 19 października 2009 r. Podczas debat przedstawiciele Agencji i zaproszeni eksperci dyskutują ze studentami na temat jakości wymian studenckich, prowadzonych obecnie przez polskie uczelnie, omawiają istniejące problemy i szukają dla nich rozwiązań. Jednym z głównych zagadnień, poruszanych na tych spotkaniach, są prawa i obowiązki studentów oraz uczelni, wynikające z udziału w programie Erasmus.

Patronat nad akcją objęli: minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka, przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich prof. Waldemar Tłokiński, przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów Piotr Koza, przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Bartłomiej Banaszak.

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ GIS

18 listopada na Uniwersytecie Śląskim po raz pierwszy obchodzono Międzynarodowy Dzień GIS. To coroczna impreza, organizowana systematycznie od 1987 roku, skierowana do użytkowników i entuzjastów systemów informacji geograficznej (GIS), odbywająca się zawsze w trzecią środę listopada podczas Tygodnia Świadomości Geograficznej. Inicjatorami i patronami całego przedsięwzięcia są firmy: ESRI, National Geographic Society i Association of American Geographers. Dzień GIS obchodzony jest na całym świecie w szkołach, na uczelniach i w ważnych ośrodkach badawczych. Impreza ma na celu przekazanie młodzieży szkolnej, studentom, pracownikom firm wiedzy o roli, jaką odgrywa w ich życiu geografia i Systemy Informacji Geograficznej.

Organizatorem akcji w naszej Uczelni był Zakład Komputeryzacji Zarządzania Instytutu Informatyki WIiNoM. W ramach obchodów Dnia GIS odbyła się sesja, na której zaprezentowali się twórcy oprogramowania oraz zaproszeni użytkownicy GIS. Prezentacje miały formę wykładów, warsztatów komputerowych oraz sesji posterowych. Ponadto zorganizowano konkursy z licznymi nagrodami.

 
FESTIWAL SLAJDÓW PODRÓŻNICZYCH

20 i 21 listopada w Instytucie Fizyki UŚ odbywała się kolejna edycja Festiwalu Slajdów Podróżniczych. Kontynenty. Tym razem impreza poświęcona była Australii z Oceanią i Antarktydzie. Tradycyjnie, Festiwal zorganizowali Śląskie Stowarzyszenie Podróżnicze „Garuda” oraz Studenckie Koło Podróżnicze „Denali”. Podczas dwudniowych spotkań wystąpili z pokazami przeźroczy i filmami podróżnicy: Marcin Franke, Sławomir Bieniek, Kuba Terakowski, Dominika i Tomasz Gniłka, Bogusław Ogrodnik i Jakub Postrzygacz. Grzegorz Lityński ze „Szkoły fotografowania dla podróżników” radził, jak dobrze fotografować podczas podróży. W przerwach między pokazami można było posłuchać rdzennej muzyki Australii na żywo, wykonywanej na aborygeńskim instrumencie didgeridoo.