Wystawa „Fusion Expo”

 

 

Otwarcia wystawy. Od lewej: prezydent Katowic Piotr Uszok, dr Jerzy Jarosz, prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik, wicekurator śląski Tadeusz Żesławski, dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. dr hab. Maciej Sablik i zastępca dyrektora Instytutu Fizyki ds. kształceni dr hab. Krystyna Mateja-Kaczmarska. Wstęgę przecięli młodzi studenci Uniwersytetu Śląskiego Dzieci
Otwarcia wystawy. Od lewej: prezydent Katowic Piotr Uszok, dr Jerzy Jarosz, prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik, wicekurator śląski Tadeusz Żesławski, dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. dr hab. Maciej Sablik i zastępca dyrektora Instytutu Fizyki ds. kształceni dr hab. Krystyna Mateja-Kaczmarska. Wstęgę przecięli młodzi studenci Uniwersytetu Śląskiego Dzieci
Model tokamaka ITER budowanego we Francji w ramach współpracy międzynarodowej
Model tokamaka ITER budowanego we Francji w ramach współpracy międzynarodowej

Fotografie: Agnieszka Sikora