Śląski Szmaragd dla profesora Jana Malickiego

 

31 października ewangelicy obchodzą Święto Reformacji. Z tej okazji Kościół luterański na Śląsku przyznaje nagrodę Śląskiego Szmaragdu. W tym roku za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ekumenizmu, tolerancji, pojednania między narodami i integracji europejskiej wyróżnił prof. zw. dr. hab. Jana Malickiego, dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach za popularyzację literatury staropolskiej, zwłaszcza różnowierczej oraz za pełną pasji pracę nad rozwojem największej biblioteki na Śląsku. Drugi Śląski Szmaragd otrzymał kompozytor Ryszard Gabryś. Uroczystość odbyła się w ewangelickiej katedrze Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach.
Laudacja
Jan Stanisław Malicki, profesor nauk humanistycznych, jest wybitnym ekspertem w dziedzinie literatury staropolskiej. Z racji swych filologicznych zainteresowań jest autorem i redaktorem wielu publikacji i prac naukowych. Zasłynął jako twórca i dyrektor Biblioteki Śląskiej. Równocześnie pełni funkcję kierownika Zakładu Historii i Literatury Średniowiecza i Renesansu, jest członkiem Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej, przewodniczącym Krajowej Rady Bibliotecznej. W ramach swych filologicznych badań stał się również wybitnym znawcą literatury doby Reformacji.
Kariera naukowa Profesora jest wręcz błyskotliwa. Zdobywanie kolejnych tytułów naukowych – doktorat (1976), habilitacja (1981), prof. nadzwyczajny (1991), prof. nauk humanistycznych (1995), połączone było z rozlicznymi publikacjami prac naukowych. W tym też czasie pełnił wiele zaszczytnych funkcji. Był prodziekanem i dziekanem Wydziału Filologicznego UŚ, kierownikiem Śląskiego Instytutu Naukowego, redaktorem naczelnym kwartalnika „Książnica Śląska”, członkiem Komisji Historyczno-literackiej Oddziału PAN w Katowicach, wykładowcą na uniwersytetach w Cambridge, Harvard, Skopje, Neapolu, Amsterdamie, Ostrawie, Düsseldorfie, Granadzie, Herne oraz Rapperswil.
Szczególne miejsce w „Panteonie największych Ślązaków” zapewnił sobie pan profesor jako dyrektor Biblioteki Śląskiej. Symbolem jego dokonań stał się nowy gmach tej placówki. Książnica Śląska jest dzisiaj w skali kraju i poza jego granicami wzorem ośrodka łączącego zadania naukowe, poznawcze i dydaktyczne z szeroko i ambitnie pojmowanymi powinnościami edukacji obywatelskiej. W palecie działań twórczych, cennych badań naukowych, istotnych publikacji, aktywnym udziale w międzynarodowym środowisku bibliotekarskim i budowaniu w nim autorytetu polskiego humanisty, włodarzenie Biblioteką Śląską jest jednym z najważniejszych dokonań profesora.
Jan Malicki, dzięki swoim zawodowym zainteresowaniom, odkrywa i opracowuje również staropolską literaturę z kręgu pisarzy reformacyjnych, przyczyniając się znacząco do poznania wkładu ewangelików w rozwój piśmiennictwa i literatury doby Odrodzenia.
W dowód uznania dla jego wielorakich dokonań, sięgających daleko poza nasz region, został odznaczony najwyższymi odznaczeniami państwowymi m.in. Orderem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz licznymi nagrodami m.in.: nagrodą im. Glogera, im. K. Miarki, im. Ligonia, „Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji”.
Kapituła Nagrody „Śląski Szmaragd” przyznała to wyróżnienie jako dowód wdzięczności za dokonania pana profesora w dziedzinie popularyzacji literatury staropolskiej ze szczególnym uwzględnieniem literatury różnowierczej oraz wielki wkład w rozwój Biblioteki Śląskiej, największej książnicy na Śląsku.  
Za Kapitułę
Radca Diecezji Katowickiej
ks. dr MARIAN NIEMIEC
Biskup Diecezji Katowickiej      
ks. bp TADEUSZ SZURMAN
Autorzy: Marian Niemiec, Tadeusz Szurman
Fotografie: Agnieszka Sikora