Okładka - Podmiotowość w polityce

27 października w  auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych odbyła się konferencja naukowa „Podmiotowość w polityce”, zorganizowana przez pismo „Teologia Polityczna” oraz Instytut Filozofii UŚ
27 października w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych odbyła się konferencja naukowa „Podmiotowość w polityce”, zorganizowana przez pismo „Teologia Polityczna” oraz Instytut Filozofii UŚ

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. dr hab. Jerzy Buzek, prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. dr hab. Jerzy Buzek, prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001

Od lewej: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prezydent Katowic Piotr Uszok i dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz
Od lewej: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prezydent Katowic Piotr Uszok i dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz

Ludwik Dorn,  marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w 2007 r., minister spraw wewnętrznych i administracji w latach 2005-2007, wicepremier w latach 2005-2007
Ludwik Dorn, marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w 2007 r., minister spraw wewnętrznych i administracji w latach 2005-2007, wicepremier w latach 2005-2007

Dyrektor Instytutu Filozofii UŚ prof. zw. dr hab. Andrzej Kiepas
Dyrektor Instytutu Filozofii UŚ prof. zw. dr hab. Andrzej Kiepas


Fotografie: Agnieszka Sikora