Za pracę dla regionu

Profesor otrzymał nagrodę w kategorii honorowej, w uznaniu jego zasług w działalności na rzecz Zagłębia Dąbrowskiego, promowania regionu i budowania tożsamości lokalnej. Konkurs jest organizowany przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu. Wyróżnienie wręczono 15 czerwca w auli WSH, podczas uroczystej gali podsumowującej tegoroczną, drugą, edycję.

prof. Włodzimierz Wójcik
prof. Włodzimierz Wójcik

Profesor Włodzimierz Wójcik jest autorem kilkuset prac poświęconych literaturze najnowszej, w tym pisarzom środowiska zagłębiowskiego. Urodził się w Będzinie-Łagiszy, mieszka w Sosnowcu. Od lat związany jest zawodowo z Zagłębiem Dąbrowskim, prodziekan (1973-75) i dziekan (1984-87) Wydziału Filologicznego UŚ, wicedyrektor (1982-84) i dyrektor (1987-91) sosnowieckiej polonistyki. Wykładał w Paryżu, Neapolu, Budapeszcie i Bratysławie. Był promotorem doktoratu honoris causa przyznanego przez UŚ Tadeuszowi Różewiczowi. Członek Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego i Związku Literatów Polskich. Działacz kultury, uczestnik zagłębiowskich wydarzeń kulturalnych, m.in. II Sosnowieckich Dni Literatury. Uhonorowany Nagrodą Ministra Nauki, Nagrodą Wojewódzką Katowic, Nagrodą Miasta Sosnowca oraz wielokrotnie Nagrodą Rektora UŚ. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Odznaką Zasłużony Działacz Kultury.

Konkurs o Zagłębiowską Nagrodę "Humanitas" ma na celu umacnianie tożsamości Zagłębia Dąbrowskiego, promowanie regionalnych osiągnięć kulturalnych i naukowych oraz integrowanie mieszkańców wokół lokalnych wartości. Laureatów wyróżnienia wyłania Kapituła Zagłębiowskiej Nagrody "Humanitas" złożona z przedstawicieli samorządu województwa, samorządu gmin i powiatów Zagłębia, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu oraz innych instytucji regionu. W II edycji konkursu zaproszenie do udziału w pracach Kapituły przyjęli: wojewoda śląski dr Tomasz Pietrzykowski, Marszałek Województwa Śląskiego Janusz Moszyński, prezydent Sosnowca Kazimierz Górski, starosta zawierciański Ryszard Mach, prezydent Będzina Radosław Baran, burmistrz Czeladzi Marek Mrozowski, starosta będziński Adam Lazar, prezydent Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza, prezes Agencji Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu Jan Szot, zastępca prezydenta Sosnowca Wilhelm Zych, a także wybitni naukowcy i twórcy z regionu, m.in. dr inż. Władysław Ciążyński z Politechniki Śląskiej, prof. UŚ dr hab. Dariusz Rott, dr hab. Marian Gierula, dr hab. Zygmunt Woźniczka i dr Paweł Majerski z Uniwersytetu Śląskiego oraz prof. Jerzy Świeca i dr Waldemar Wojtasik z Wyższej Szkoły Humanitas.

Kandydatów do Konkursu o Zagłębiowską Nagrodę "Humanitas" zgłaszają członkowie zwyczajni i honorowi Kapituły oraz organizacje pozarządowe. Kandydaturę prof. Włodzimierza Wójcika zgłosili: prof. UŚ dr hab. Dariusz Rott, dr Paweł Majerski i dr Michał Kaczmarczyk.

Zagłębiowska nagroda ma charakter honorowy lub promocyjny. Nagrody honorowe przyznawane są najwybitniejszym, uznanym osobistościom zagłębiowskiego życia naukowego, kulturalnego, gospodarczego, które swoimi osiągnięciami w sposób znaczący przyczyniły się do promowania Zagłębia. Nagrody promocyjne otrzymują lokalni twórcy, działacze społeczni, a także instytucje i organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia realizujące projekty zorientowane na promocję Zagłębia. Wyróżnienia promocyjne mają charakter nagrody pieniężnej, w tegorocznej edycji nagrodę taką otrzymał Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie.

Autorzy: Michał Kaczmarczyk, Foto: Piotr Celej