III Kiermasz Wydawców Katolickich i Międzynarodowe Targi Książki SILESIA BOOK

Nowa forma, nowa oferta wydawnicza

Od 31 maja do 2 czerwca w Katowicach odbywał się III Kiermasz Wydawców Katolickich oraz I Międzynarodowe Targi Książki SILESIA BOOK. Ponieważ poprzednia edycja Kiermaszu cieszyła się dużym zainteresowaniem, przybyły również nowe oficyny wydawnicze i firmy wystawiennicze Organizatorzy w tym roku zdecydowali się na przeniesienie imprezy z Wydziału Teologicznego UŚ do katowickiego "Spodka".

Foto: Agnieszka Sikora

Głównym organizatorem przedsięwzięcia było w tym roku Stowarzyszenie Wydawców Katolickich z Warszawy i Księgarnia św. Jacka Sp. z o.o., które od wielu lat współpracuje z Wydziałem Teologicznym UŚ oraz Silesia - Expo sp. z o.o. Patronat honorowy nad imprezą objęli: ks. abp dr Damian Zimoń, metropolita katowicki, wojewoda śląski dr Tomasz Pietrzykowski, marszałek województwa śląskiego Janusz Moszyński, prezydent Katowic Piotr Uszok, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski i prezydent Rudy Śląskiej Andrzej Stania.

Foto: Agnieszka Sikora

Wśród prezentowanej na Kiermaszu szerokiej oferty literatury chrześcijańskiej zaproponowaliśmy, by zwrócili państwo uwagę na książki z serii wydawniczej Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego pod redakcją ks. Artura Maliny. Dotychczas opublikowano 33 tomy. Najnowsza książka z tej serii to Dydaktyka teologii pod red. ks. Krzysztofa Sosny. Następna seria godna polecenia to Kościół w Trzecim Tysiącleciu. Jej redaktorem jest ks. Andrzej Żądło. Dotychczas wydano pięć tomów. Najnowszy, zatytułowany Słowo Boże w liturgii i życiu Kościoła, pomoże czytelnikom zrozumieć wiele istotnych i ważnych kwestii teologicznych. Kolejna seria, na którą warto zwrócić uwagę, to Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova, pod redakcją ks. Wincentego Myszora. Dotychczas ukazały się trzy tomy. W przygotowaniu są już następne pozycje: Gnostycy i Monoteizm. Szerokim i różnorodnym spektrum tematycznym zajmuje się seria Biblioteka Teologiczna, pod redakcją ks. Jerzego Myszora. Jej celem jest promowanie prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich i doktorskich. Dotychczas ukazało się 11 tytułów.

Zainteresowanym problematyką historyczno-teologiczną warto zwrócić uwagę na czasopismo "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne", regularnie ukazujący się półrocznik, oraz "Studia Pastoralne" - rocznik Wydziału Teologicznego UŚ.

III. Kiermasz Wydawców Katolickich był znakomitą okazją do zaopatrzenia się w nowości, uzupełnienie braków i zaznajomienie się z najnowszymi badaniami teologicznymi w Polsce i za granicą. Wzorem lat ubiegłych i w tym roku kiermasz nie był tylko miejscem prezentacji działań poszczególnych wystawców, ale stał się szeroką płaszczyzną wymiany doświadczeń i inspiracją do spotkań autorskich, twórczych i dyskusji panelowych.

Autorzy: Bogumiła Warząchowska, Foto: Agnieszka Sikora