Wizyta gości z Nadrenii-Westfalii

22 czerwca Uniwersytet Śląski gościł delegację Niemiecko-Polskiej Grupy Parlamentarnej Kraju Związkowego Północnej Nadrenii-Westfalii pod przewodnictwem pani Reginy van Dinther - przewodniczącej Landtagu PNW. W spotkaniu udział wzięli także: Andrzej Kaczorowski - Konsul Generalny RP w Kolonii, dr Helmut Schops - Konsul Generalny Niemiec we Wrocławiu oraz Krystyna Brzozowska-Eymar - p.o. dyrektora Wydziału Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Gości podjął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek oraz Prorektorzy UŚ prof. dr hab. Barbara Kożusznik i prof. dr hab. Wiesław Banyś.

Przewodnicząca Landtagu PNW Regina van Dinther
Przewodnicząca Landtagu PNW Regina van Dinther

Północna Nadrenia-Westfalia jest od 2000 roku priorytetowym kierunkiem współpracy zagranicznej województwa śląskiego, którą prowadzi - obok samorządu województwa - wiele instytucji i organizacji w naszym regionie. Wizyta Niemiecko-Polskiej Grupy Parlamentarnej Kraju Związkowego Północnej Nadrenii-Westfalii w Polsce odbywa się na zaproszenie wystosowane w 2006 r. przez Marszałka Sejmu RP.

Autorzy: Redakcja, Foto: Agnieszka Sikora