Konkurs na wspomnienia - Marzec 1968 r.

Zakład Historii Najnowszej po 1945 r. Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs na wspomnienia "Marzec 1968 r. w województwie katowickim". Jego celem jest poznanie i utrwalenie wspomnień uczestników tych wydarzeń - byłych studentów i pracowników śląskich uczelni (m.in. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Śląskiej i Politechniki w Częstochowie, Szkoły Nauczycielskiej w Częstochowie), byłych uczniów i nauczycieli szkół średnich, młodzieży robotniczej oraz przedstawicieli aparatu administracyjnego i partyjnego. Konkursowi patronuje JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek.

Organizatorzy zapraszają do podzielenia się przeżyciami osobistymi oraz indywidualnymi doświadczeniami na ten temat. Pragną poznać:

  • uczestnictwo w wydarzeniach marcowych,
  • przebieg strajków lub próby ich zorganizowania,
  • wpływ marca na losy mieszkańców województwa,
  • stosunek wobec wydarzeń marcowych.

Wszystkie nadesłane prace będą stanowiły cenny materiał, który posłuży do pogłębienia badań naukowych, a najciekawsze, po zakwalifikowaniu przez komisję historyczną, zostaną opublikowane w specjalnym rocznicowym (40 rocznica) wydawnictwie.

Prace konkursowe prosimy przesyłać do końca września 2007 r. na adres:

Dr Kazimierz Miroszewski
Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego
ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
tel. kom. 602710517

* Praca powinna być podpisana oraz zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania, ewentualny nr telefonu i e-mail.

Autorzy: Redakcja