Wydawnictwo UŚ

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

HISTORIA. Józef Chlebowczyk - badacz procesów narodotwórczych w Europie XIX i XX wieku. Red. Maria W. Wanatowicz, wklejka, fot., summ., Zsfg., opr. twarda, 55 zł

Województwo śląskie 1945-1950. Zarys dziejów politycznych. Red. Adam Dziurok, Ryszard Kaczmarek, bibliogr., indeksy, wklejki, fot., diagramy, tab., mapa, summ., Zsfg., opr. twarda,

FILOZOFIA. "Folia Philosophica". T. 25. Red. Piotr Łaciak, summ., Zsfg., 32 zł

ETNOLOGIA. Irena Bukowska-Floreńska: Rodzina na Górnym Śląsku, bibliogr., aneks, fot., słownik gwarowy, summ., Zsfg., 38 zł SOCJOLOGIA. Andrzej Niesporek: Czy koniec socjologii jaką znamy? Socjologia wobec wyzwań zmieniającej się rzeczywistości, bibliogr., indeks, summ., Zsfg., 37 zł

POLITOLOGIA. Tomasz Kubin: Polityczne implikacje wprowadzenia unii walutowej w Europie, bibliogr., tab., schem., summ., Zsfg., 42 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Wokół reportażu podróżniczego. T. 2. Red. Dariusz Rott, indeks, summ., Zsfg., 20 zł

Halina Mazurek: Dramaturdzy z Jekaterynburga. "Szkoła" Nikołaja Kolady, bibliogr., indeks, rez., summ., 17 zł

KOMPARATYSTYKA LITERACKA i KULTUROWA. Aleksandra Kunce, Zbigniew Kadłubek: Myśleć Śląsk, indeks, wklejka, rys., fot, opr. twarda, summ., Zsfg., 25 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. Aleksandra Janowska: Polisemia staropolskich czasowników. Źródła, swoistość, konsekwencje, bibliogr., indeks, summ., Zsfg., 18 zł

Iwona Loewe: Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej, bibliogr., wklejki, tab., summ., rŽs., 30 zł

Paweł Płusa: Rozwijanie kompetencji przekładu i kształcenie tłumaczy, bibliogr., załączniki, fot., summ., rŽs., 20 zł

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Dorota Fox: Kabarety i rewie międzywojennej Warszawy. Z prasowego archiwum Dwudziestolecia, bibliogr., indeks, wklejka, summ., rŽs., 26 zł

PRAWO. Jacek Górecki: Forma umów obligacyjnych i rzeczowych w prawie prywatnym międzynarodowym, bibliogr., summ., Zsfg., opr. twarda, 40 zł

PSYCHOLOGIA. "Chowanna" 2007, R. L (LXIII), T. 1 (28): Płeć a wybrane problemy społeczne. Red. Eugenia Mandal, bibliogr., tab., wykr., summ., 25 zł

W kręgu gender. Red. Eugenia Mandal, tab., wykr., summ., Zsfg., 23 zł

PEDAGOGIKA. Zenon Gajdzica: Edukacyjne konteksty bezradności społecznej osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, bibliogr., tab., wykr., aneks, summ., res., 45 zł

Podręczniki i skrypty

JĘZYKOZNAWSTWO. www.poradniajezykowa.pl. Red. Katarzyna Wyrwas, bibliogr., indeksy, opr. zintegrowana, 38 zł

KULTURA i JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. T. 5: Andrzej Sapkowski: "Wiedźmin". Edycja dla zaawansowanych (poziom C2). Oprac. Jagna Malejka, tab., schem., rys., 7 zł

Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. T. 6: Natasza Goerke: "Paralele". Oprac. Maria Czempka. Ryszard Kapuściński: "Wewnątrz góry lodowej". Oprac. Małgorzata Smereczniak. Edycja dla zaawansowanych (poziom C1), tab., 7 zł

PEDAGOGIKA. Ewa Jarosz: Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego. Wyd. 7., bibliogr., aneks, schem., 10 zł

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

POLITOLOGIA. Mariusz Kolczyński: Strategie komunikowania politycznego

LITERATUROZNAWSTWO. Słownik pisarzy śląskich. T. 2. Red. Jacek Lyszczyna, Dariusz Rott, bibliogr., indeks, 16 zł

KOMPARATYSTYKA LITERACKA i KULTUROWA. "Civitas Mentis". T. 2. Red. Zbigniew Kadłubek, Tadeusz Sławek, indeks, streszcz., summ., Zsfg.

JĘZYKOZNAWSTWO. Kategorie semantyczne w tekście. Red. Piotr Czerwiński, Ewa Straś, tab., rez., streszcz., summ.

On Foreign Language Acquisition and Effective Learning. Ed. Janusz Arabski, 40 zł

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Biblioteki polskie za granicą. Przeszłość i współczesność. Red. Maria Kalczyńska, Danuta Sieradzka, 18 zł

Aleksandra Jarczyk: Polskie biblioteki gimnazjalne w województwie śląskim w latach 1922-1939 oraz ich rola w kształtowaniu kultury czytelniczej młodzieży, bibliogr., aneks, tab., summ., Zsfg., opr. twarda

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Antropologia kultury - Antropologia literatury. Red. Ewa Kosowska, Anna Gomóła, Eugeniusz Jaworski, indeks, summ., rez., 52 zł

Tomasz Spaliński: Twórczość gitarowa Józefa Świdra. Pogłębiona analiza aspektu wykonawstwa instrumentalnego + CD, bibliogr., indeks, aneksy, tab., summ., Zsfg., opr. twarda

PEDAGOGIKA. Danuta Raś: O poprawie winowajców w więzieniach i zakładach dla nieletnich. Wyd. 3., bibliogr., indeks, aneksy, wklejka, fot., summ., Zsfg., 35 zł

Alina Szczurek-Boruta: Zadania rozwojowe młodzieży i edukacyjne warunki ich wypełniania w środowiskach zróżnicowanych kulturowo i gospodarczo - studium pedagogiczne

Wojciech Zając: Filozoficzno-ideologiczny kontekst oświaty polskiej w okresie międzywojennym, bibliogr., tab., rys., summ., Zsfg.

BIOLOGIA. Mirosław Nakonieczny: Strukturalne i funkcjonalne przystosowania "Chrysolina pardalina" (Chrysomelidae; Coleoptera) do rozwoju na hiperakumulatorze niklu "Berkheya coddii" (Asteraceae) - studium porównawcze z "Chrysolina herbacea", bibliogr.

NAUKI o ZIEMI. "Geographia. Studia et Dissertationes". T. 29. Red. Tadeusz Szczypek, bibliogr., tab., fot., rys., summ., rez., 13 zł

NAUKI TECHNICZNE. Kazimierz Stróż: Struktura krystalograficznych grup przestrzennych i algorytmy ich generowania + CD, bibliogr., tab., rys., summ., rez.

Podręczniki i skrypty

JĘZYKOZNAWSTWO. Monika Sułkowska: Czasy i tryby we francuskich zdaniach podrzędnych. Podręcznik dla studentów języka francuskiego, 15 zł

NAUKI o ZIEMI. Jan Tkocz: Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej. Wykład teoretyczny. Wyd. 2. popr. i uzup., bibliogr., tab., rys.

CHEMIA. Gabriela Grygierczyk, Marzena Podgórna: Materiały pomocnicze do zajęć dydaktycznych z podstaw chemii. Wyd. 5., bibliogr., tab., rys.