Nowa jednostka administracyjna

1 czerwca br. powołano w Uniwersytecie Śląskim nową jednostkę administracyjną - Dział Współpracy, Promocji i Karier. Do jego zadań należy: promocja Uniwersytetu Śląskiego w kraju i za granicą, prowadzenie działalności popularyzatorskiej, informującej i reklamowej, organizacja uroczystości i imprez akademickich, prowadzenie PR wewnętrznego i zewnętrznego, kreowanie wizerunkiem Uniwersytetu, kontakty z lokalną i ogólnokrajową prasą, radiem i telewizją, zarządzanie treścią serwisu www, jego szatą graficzną oraz dbałość o dalekoplanowy rozwój, przygotowanie studentów i absolwentów do uczestnictwa w rynku pracy, doradztwo zawodowe i organizacja szkoleń dla studentów i absolwentów, współdziałanie z pracodawcami w poszukiwaniu odpowiednich kandydatów na oferowane miejsca pracy, prowadzenie działalności marketingowej, przygotowywanie planu rzeczowo finansowego dla działu, sporządzanie planu zakupów materiałów reklamowych.

Kierownikiem Działu została mgr Agnieszka Skołucka, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W skład Działu wchodzą sekcje: Informacji i Serwisu WWW, Biuro Promocji i Imprez Akademickich, Biuro Karier, "Gazeta Uniwersytecka UŚ" oraz Rzecznik Prasowy Uniwersytetu Śląskiego. W tym numerze pisma w ramach rubryki "Poznajmy się" prezentujemy osoby pracujące w sekcji informacji i serwisu www.

Siedziba Działu mieści się w dawnym gmachu NBP,
ul. Bankowa 5

Kierownik Działu
mgr Agnieszka Skołucka
pok. 217/10

e-mail: agnieszka.skolucka@us.edu.pl
tel. 0 32 359 22 00
faks 0 32 359 20 32