Stopnie i tytuły naukowe- Lipiec 2007

Doktoraty:

Dr Agata Rzymełka-Frąckiewicz - Wydział Pedagogiki i Psychologii
Dr Małgorzata Rygielska - Wydział Filologiczny
Dr Aleksander Marekwia - Wydział Prawa i Administracji
Dr Sławomira Ruchała - Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Dr Lucjan Kozielski - Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Habilitacje:

Dr hab. Marek Jachimowski - Wydział Nauk Społecznych