KONKURS DLA NAUKOWCÓW

Redakcja miesięcznika "Forum Akademickie" ogłosiła konkurs na artykuł popularno-naukowy na temat: Skomplikowane i proste. Młodzi naukowcy o swoich badaniach. Artykuł powinien dotyczyć własnych badań naukowych uczestnika konkursu lub badań, w których brał udział. W konkursie mogą uczestniczyć pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci, którzy nie ukończyli 35 roku życia.

Prace należy przesyłać do 31 października 2005.

Forum Akademickie

Szczegółowe informacje pod adresem: www.forumakad.pl/regulamin_konkursu.htm