22. KONFERENCJA EAMSA

22. KONFERENCJA EAMSA
Transfer of Organizational Practices:
Enhancing Competitiveness in Asia/Pacific-European
Business Relationships
8.-10. GRUDNIA 2005

"Transfer praktyk organizacyjnych: wzrost konkurencyjności w stosunkach gospodarczych między regionami Azja/Pacyfik i Europą"jest tematem tegorocznej 22. międzynarodowej konferencji "Euro-Asia Management Studies Association"(EAMSA), która odbędzie się w dniach 8-10 grudnia 2005 na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Coroczne konferencje EAMSA są miejscem spotkań i wymiany informacji naukowców i praktyków zajmujących się aktualnymi tematami zarządzania w stosunkach gospodarczych między Azją-Pacyfikiem i Europą. Celem tegorocznej konferencji jest zgłębienie strategii i barier związanych z interkulturalnym transferem praktyk organizacyjnych pomiędzy centralami koncernów i ich filiami zagranicznymi, a także ich zastosowanie jako ważnego środka do osiągnięcia korzyści w konkurencji.

Na program konferencji składają się m.in. sesje i dyskusje panelowe poświęcone tematom nadesłanych przez uczestników prac. Będą one miały miejsce zarówno na Viadrinie jak też w Collegium Polonicum w Słubicach. Szczególnie mile widziane są prace poświęcone relacjom Polska (bądź też inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej) - Azja. Zarówno odkrycia jak też badania doktorantów i młodych pracowników naukowych są dla EAMSY kwestią priorytetową. Ich prace będą zaprezentowane w szczególnej części programu. W konferencji oprócz naukowców wezmą udział również wysocy rangą reprezentanci międzynarodowych przedsiębiorstw, przedstawiając praktyczne rozwiązania w stosunkach euroazjatyckich. Intencją organizatorów jest integracja środowisk akademickich, ośrodków badawczych i przemysłu.

EAMSA - Euro-Asia Management Studies Association jest platformą dla badań naukowych i dyskusji pomiędzy Europą i Azją, dotyczących pytań i zagadnień ekonomicznych. Coroczne konferencje odbywają się na zmianę w Azji i w Europie. Są one miejscem spotkań naukowców i praktyków z różnych regionów świata, dając im szansę zaprezentowania swoich prac i badań naukowych. Prace naukowe dostarczone na konferencje są rok rocznie publikowane. Do EAMSA należy obecnie 150 członków z Europy, Azji, Australii, Afryki i Ameryki Północnej. EAMSA jest szczególnie atrakcyjna dla młodych pracowników naukowych.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie EAMSA: http://www.eamsa.org

Dalsze informacje na temat konferencji, jak również możliwość rejestracji znajdą Państwo na stronach konferencji: http://eamsa2005.euv-ffo.de/

Dominika Żmudzińska
EAMSA 2005 Organizing Committee
European University Viadrina
Chair for Strategic Management
and Organisational Behaviour
D-15207 Frankfurt (Oder)
e-mail: eamsa2005@euv-ffo.de