Bezpośrednia Europa

europe direct

6 lipca w Katowicach otwarto nowy punkt ogólnoeuropejskiej sieci ośrodków informacyjnych Europe Direct. Serwis ten ma swoje siedziby w 25 krajach członkowskich Unii Europejskiej, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, która przystąpi do tego projektu w najbliższym czasie. Europe Direct zajęła miejsce dotychczasowych punktów informacyjnych Info Point i Carrefour.

Sieci Bezpośredniej Europy są skierowane do szerokiego grona odbiorców pomagając im w uzyskaniu wszelkich wiadomości dotyczących Unii Europejskiej. Jest to możliwe drogą telefoniczną, elektroniczną oraz bezpośrednio we wszystkich językach Zjednoczonej Europy.

Oficjalne otwarcie punktu Europe Direct Katowice zostało poprzedzone konferencją prasową. Na rozpoczęcie działalności nowej siedziby przybyło wielu gości, w tym poseł na sejm RP, a za razem członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Jan Rzymełka oraz wicemarszałek województwa śląskiego Sergiusz Karpiński. Po symbolicznym przecięciu żółto-niebieskiej wstęgi miała miejsce krótka prezentacja związana z funkcjonowaniem firmy.

Działalność Europe Direct Katowice jest rozwinięta na wielu płaszczyznach dotyczących prawa, funduszy, edukacji, programów unijnych oraz szeroko pojmowanej przyszłości Unii Europejskiej. Do zakresu pracy nowo otwartego punktu należy przede wszystkim prowadzenie lekcji europejskich dla uczniów w różnym wieku, wykładów otwartych, szkoleń zawodowych, dystrybucja folderów, broszur, aktów prawnych, multimediów oraz czytelni i internetu. Warto dodać, że wszystkie dostępne usługi są nieodpłatne, co z pewnością przyciągnie wielu chętnych.

Europe Direct Katowice to program finansowany przez Fundację na Rzecz Uniwersytetu Śląskiego i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży Viribus Unitis oraz bezpośrednie dotacje Komisji Europejskiej. Serwis współpracuje z wieloma innymi przedsiębiorstwami tego typu, zarówno prywatnymi jak i państwowymi.

Sieć informacyjna Europe Direct pozwala każdemu na proste znalezienie wszystkich informacji dotyczących Unii Europejskiej, której już od dłuższego czasu jesteśmy członkami. Każdy obywatel będzie miał szansę uzupełnienia swojej wiedzy na wybrane tematy o Zjednoczonych Państwach Starego Kontynentu. Czwarty już ośrodek na Śląsku (obok Bielska-Białej, Wodzisławia Śląskiego i Częstochowy) może pomóc w rozwinięciu potrzebnej wiedzy o Unii Europejskiej, która pociągnie za sobą nowe inicjatywy.

Kontakt z Europe Direct Katowice:
40-049 Katowice, ul. Kościuszki 6
tel./fax +48 32 209 17 01 ( od pon. do pt. w godz. (9.00-18.30)
www.europe-direct.katowice.pl
e-mail: europe-direct@europe-direct.katowice.pl

Bezpłatny numer Europe Direct:
00 800 67 89 10 11

Centrum Telefoniczne czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-18.00. W pozostałych godzinach można zostawić wiadomość głosową. Serwis informacyjny udziela informacji w każdym języku UE (w tym polskim).

Szczegółowe informacje dotyczące sieci Europe Direct można znaleźć na stronie: www.europa.eu.int/europedirect

Joanna Sułek
Iwona Łuszcz