NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 9 lipca 2005 roku
po długiej i ciężkiej chorobie zmarł

Ś.P.

Profesor Ireneusz Opacki

prof. zw. dr hab.Ireneusz Opacki

były Prorektor Uniwersytetu Śląskiego (1981-1982),
były Dziekan Wydziału Radia i Telewizji (1987-1991),
były Prodziekan Wydziału Filologicznego (1973-1977),
wieloletni Dyrektor Instytutu Literatury i Kultury Polskiej (1977-1987)
i Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej (1991-2002),
twórca i Kierownik Zakładu Teorii Literatury (1974-2002).

Urodzony 5 sierpnia 1933 roku w Czortkowie, absolwent polonistyki KUL, uczeń prof. Czesława Zgorzelskiego, od 1973 roku związany z Uniwersytetem Śląskim.

Odszedł jeden z najwybitniejszych polskich literaturoznawców, twórca nowoczesnej polonistyki na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, charyzmatyczny wykładowca i niedościgły interpretator poezji, wychowawca wielu pokoleń uczonych polskich, przyjaciel studentów.

Wyróżniony nagrodą Uniwersytetu Pro Scientia et Arte. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Pozostanie w naszej pamięci jako wzór oddania dla idei Uniwersytetu.

Żonie prof. dr hab. Annie Opackiej
i
Córkom Zmarłego wraz z Rodzinami

Wyrazy szczerego współczucia składają:

Rektor i Senat,
Dziekani, Rada Wydziału Filologicznego,
Dyrektor i Rada Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej
oraz cała społeczność pracowników i studentów
Uniwersytetu Śląskiego