lista dziekanów i prodziekanów

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje o wyborze przez rady wydziałów dziekanów i prodziekanów na kadencję 2005/2008:

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Dziekan - prof. dr hab. Paweł Migula
Prodziekan ds. Kształcenia - dr hab. Piotr Łaszczyca
Prodziekan ds. Studenckich - dr hab. Ryszard Ciepał

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Dziekan - prof. UŚ dr hab. Halina Rusek
Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - prof. UŚ dr hab. Zygmunt Kłodnicki
Prodziekan ds. Kształcenia - dr Jadwiga Gazda
Prodziekan ds. Studenckich i Finansowych - dr Wojciech Morszczyński

Wydział Filologiczny
Dziekan - prof. UŚ dr hab. Piotr Wilczek
Prodziekan ds. Nauki - prof. UŚ dr hab. Rafał Molencki
Prodziekan ds. Kształcenia /Katowice/ - prof. dr hab. Józef Olejniczak
Prodziekan ds. Kształcenia /Sosnowiec/ - dr hab. Ewa Miczka
Prodziekan ds. Studiów Zaocznych, Wieczorowych i Podyplomowych - dr hab. Jadwiga Stawnicka

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Dziekan - prof. UŚ dr hab. Maciej Sablik
Prodziekan ds. Fizyki - prof. UŚ dr hab. Grażyna Chełkowska
Prodziekan ds. Matematyki - dr hab. Alfred Czogała
Prodziekan ds. Chemii - dr Piotr Kuś

Wydział Nauk o Ziemi
Dziekan - prof. dr hab. Jacek Jania
Prodziekan ds. Nauki - dr hab. Andrzej Kowalczyk
Prodziekan ds. Kształcenia dla kierunku geologia – dr hab. Edward Głuchowski
Prodziekan ds. Kształcenia dla kierunku geografia – dr hab. Maria Tkocz

Wydział Nauk Społecznych
Dziekan - prof. UŚ dr hab. Bogdan Łomiński
Prodziekan ds. Nauki - prof. UŚ dr hab. Ryszard Kaczmarek
Prodziekan ds. Ogólnych i Studenckich - dr Mirosław Czerwiński
Prodziekan ds. Kształcenia - dr hab. Barbara Szotek
Prodziekan ds. Studiów Zaocznych - dr Kazimierz Miroszewski

Wydział Artystyczny
Dziekan - prof. Eugeniusz Delekta
Prodziekan ds. Studiów Dziennych - dr Ryszard Solik
Prodziekan ds. Studiów Zaocznych - dr hab. Jadwiga Uchyła - Zroski
Prodziekan ds. Artystycznych i Naukowych - adiunkt II st. Leszek Zbijowski

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Dziekan - prof. dr hab. Stanisław Juszczyk
Prodziekan ds. Nauki - prof. dr hab. Adam Stankowski
Prodziekan ds. Studiów Wieczorowych i Zaocznych – dr hab. Anna Nowak
Prodziekan ds. Studiów Dziennych - dr Zbigniew Spendel

Wydział Prawa i Administracji
Dziekan - prof. UŚ dr hab. Zygmunt Tobor
Prodziekan ds. Organizacyjno - Finansowych – prof. UŚ dr hab. Antoni Witosz
Prodziekan ds. Studiów Zaocznych: Prawo – prof. UŚ dr hab. Czesław Martysz
Prodziekan ds. Studiów Zaocznych: Administracja – dr Barbara Mikołajczyk

Wydział Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego
Dziekan - dr Krystyna Doktorowicz
Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich - dr Michał Rosa
Prodziekan ds. Programów i Standaryzacji - dr Ewa Gębicka
Prodziekan ds. Artystycznych i Naukowych - prof. Bogdan Dziworski

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Dziekan - prof. UŚ dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
Prodziekan ds. Ogólnych i Studenckich – prof. UŚ dr hab. Zygmunt Wokulski
Prodziekan ds. Dydaktycznych kierunku Informatyka - dr hab. inż. Wiesław Kotarski
Prodziekan ds. Dydaktycznych kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna - prof. UŚ dr hab. inż. Jan Ilczuk

Wydział Teologiczny
Dziekan - ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor
Prodziekan ds. Nauki - ks. dr hab. Andrzej Żądło
Prodziekan ds. Studentów - ks. dr Antoni Reginek

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
prof. UŚ dr hab. Czesław Martysz