EU DZEN

Dzieło sztuki jest przedmiotem
postrzeganym sub specie aeternitatis;
a dobre życie jest światem
postrzeganym sub specie aeternitatis.
Oto jest związek pomiędzy sztuką a etyką.

Ludwig Wittgenstein

EU DZEN znaczy po grecku DOBRZE ŻYĆ. A co to znaczy dobrze żyć, żyć w dużym mieście, żyć w pośpiechu, żyć w przestrzeni politycznej, która wydaje się być hańbą obywateli, żyć w przestrzeni społecznej, w której zaginął szlak wspólnoty...?

Katedra Literatury Porównawczej naszego Uniwersytetu organizuje w dniach w dniach od 25 do 26 października br. interdyscyplinarną i komparatystyczną konferencję naukową pt. EU DZEN. MIASTO I PRAKTYKI CODZIENNOŚCI. To jesienne spotkanie ma na celu wspólne zastanowienie się nad życiem i namysł nad praktykami codzienności. W konferencji wezmą udział przede wszystkim uczeni z naszego Uniwersytetu, choć nie zabraknie gości-referentów z Warszawy, Lublina, Wrocławia, Zielonej Góry, Poznania, a nawet dalekiego Neapolu, tego ";miasta miast", ostatniej prawdziwej europejskie polis, jak pisał gdzieś Sándor Márai.

Odezwa konferencyjna mówi o tym, nad czym uczestnicy będą się zastanawiać: Człowiek w węźle miasta, ale także miasto jako węzeł spraw ludzkich; jak dalece dzisiejszy ";rynek" (w całej wieloznaczności tego pojęcia) spełnia funkcje agory; czy ";ulica" jest nadal areną życia publicznego odczuwanego jako wspólnota, czy też jedynie scenografią, w której poruszają się całkowicie odrębne, monadyczne istoty; czy można jeszcze ";obejrzeć" nowoczesne miasto, czy też wymyka się ono całkowicie spojrzeniu wymagając od nas wykształcenia innego rodzaju percepcji; co to znaczy ";znać miasto" i ";dobrze się w nim czuć", uważając za swój ";dom". To tylko niektóre kwestie, które chcielibyśmy poruszyć w trakcie naszego spotkania.

Interesuje nas przestrzeń, w której to, co jednostkowe (upodobania, twórczość, ambicje) krzyżuje się z tym, co powszechne i wspólne (normy i oczekiwania społeczne, praktyki życia politycznego), i co stanowiło już przedmiot wstępnego rozpoznania w trakcie naszej poprzedniej konferencji w grudniu 2004 roku zatytułowanej HOI POLLOI. RETORYKA I WSPÓLNOTA. Łączymy zagadnienia fenomenologii świata mądrze wspólnego, to znaczy takiego, w którym wypracowane zostały sposoby chronienia innych przed sobą, pozwalające jednocześnie na czerpanie radości ze wspólnego przebywania z szeroko rozumianą problematyką miasta, bowiem to miasto stanowi przecież - paradoksalnie - ";naturalny" habitat człowieka.

Zachęcamy do refleksji na dziełami sztuki (literatury, malarstwa, muzyki), a także innymi formami wypowiedzi (np. dyskursu filozoficznego), w których problematyka ";dobrego życia", ethosu zajmuje ważne miejsce; z radością przyjmiemy wystąpienia badające - odmienne w różnych okresach historii - sposoby kształtowania się wizerunków miasta jako milieu ludzkiego życia, a także metody sporządzania mentalnej mapy miejskiej przestrzeni.

Otto Friedrich Bollnow, wybitny pedagog i filozof zmarły w 1991 roku, mówi o mieście jako o DOMU w skali makro (ein Haus im großen). O dom trzeba się troszczyć. Do takiej wspólnej troski na wielu płaszczyznach zachęca impreza naukowa organizowana przez Katedrę Literatury Porównawczej.

Tadeusz Sławek
Zbigniew Kadłubek