-ACADEMY OF SPECIAL AGENTS-

JURASSIC SCHOOL OF SURVIVAL 2005

AEGEE Katowice

This SU was simply GREAT. Thanks to all organizers for that: surely nobody of us was thinking what was going to happen!!!! [Ten SU był po prostu WSPANIAŁY. Dzięki dla wszystkich organizatorów: z pewnością nikt z nas nie spodziewał się tego, co miało się zdarzyć!!!] - napisał Paolo - uczestnik z Włoch po zakończeniu Letniego Uniwersytetu [Summer University] w Podlesicach na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej organizowanego po raz trzeci przez Europejskie Forum Studentów AEGEE Katowice w dniach 12-26 lipca br. Te słowa i wiele podobnych pojawiających się w mailach od uczestników do uczestników i organizatorów są najlepszym dowodem, że te dwa tygodnie wspólnej, szalonej zabawy 24 godziny na dobę pozostaną w ich pamięci na długo.

Jurassic School of Survival 2005

Hello agent's family! [Witaj rodzino agentów!] - rozpoczęła swojego pierwszego maila po powrocie do domu Cristina - uczestniczka z Włoch i tymi słowami trafiła w samo sedno obozu Jurajska Szkoła Przetrwania 2005 - Akademia Specjalnych Agentów. Uczestnicy, a dokładnie 25 zapaleńców survivalowych wrażeń z Holandii, Hiszpanii, Włoch, Rumunii, Węgier, Słowenii, Grecji, Niemiec, Ukrainy i Polski - uczyli się jak zostać agentem specjalnym na miarę Jamesa Bonda, a jednocześnie stworzyli serdeczną i przyjacielską atmosferę podczas całych dwóch tygodni. Pod czujnym okiem ratowników GOPRu, trenerów oraz doświadczonych agentów AEGEE - Katowice zdobywali przeróżne umiejętności potrzebne każdemu agentowi. Zajęcia dotyczyły m.in.: wspinaczki skałkowej, zjazdów windą desantową, umiejętności przetrwania w każdym miejscu - las, jaskinia, przepaść - i w każdych warunkach - dzień, noc, upał, deszcz - oraz elementów "agenckiej kultury osobistej" i "agenckiego zachowania w towarzystwie". Uczestnicy z zagranicy mieli również okazję zasięgnąć języka... polskiego podczas wycieczek i imprez w kilku śląskich miastach i Krakowie oraz spotkania z naszą - wspólną historią podczas wizyty w obozie "Auschwitz".

Przygotowania obozu zajęły 9 studentom śląskich uczelni ponad pół roku. W tym czasie pracowali koncepcyjnie nad harmonogramem oraz pozyskiwali fundusze i trenerów. Poświęcony czas i energia zarówno przed obozem jak i podczas jego trwania zaowocowały wielką satysfakcją oraz wyrazami uznania uczestników: The organisers must have put in A LOT of time to organise this great SU, (...) and even though the organisers must have been even more tired than we were, they stayed enthusiastic all the time [Organizatorzy musieli włożyć MNÓSTWO czasu, by zorganizować ten wspaniały SU, (...) i pomimo, że byli o wiele bardziej zmęczeni od nas, byli pełni entuzjazmu przez cały czas.] - jak się wyraził Bas van den Dungen w formularzu oceniającym obóz.

Jurassic School of Survival 2005

Europejskie Forum Studentów - AEGEE - jest jedną z największych studenckich organizacji międzynarodowych, zrzeszającą 15 tys członków. Cztery filary działalności tej apolitycznej i woluntarystycznej organizacji założonej w Paryżu w 1985 r. zawierają się w hasłach: wymiana kulturowa, aktywne społeczeństwo obywatelskie, wyższa edukacja, pokój i stabilność. Jak co roku Letni Obóz [Summer University], jedna z akcji AEGEE, umożliwia młodym ludziom zwiedzanie praktycznie dowolnego zakątka Europy, poznawanie jej różnorodnej historii i kultury, zdobywanie nowych umiejętności oraz nawiązanie znajomości i przyjaźni. Katowicki Letni Uniwersytet podobnie jak 130 innych w 30 różnych krajach, zorganizowany został przez studentów dla studentów.

Marta Szafraniec
PR projektu "Jurassic School of Survival 2005"

Autorzy: Marta Szafraniec, Foto: Michał Kasprzak