Kronika Uniwersytecka - Październik 2004

ERA NOWE HORYZONTY - FESTIWAL FILMOWY W CIESZYNIE

Cieszyńska Filia Uniwersytetu Śląskiego była jednym ze współorganizatorów kolejnej edycji Festiwalu Filmowego ERA NOWE HORYZONTY, który odbywał się w Cieszynie i Czeskim Cieszynie od 22 lipca do 1 sierpnia. 4. Festiwal otworzył film Złe wychowanie Pedro Almodovara, a zamknął obraz Emira Kusturicy Życie jest cudem.

AKREDYTACJA DLA MATEMATYKI

Kolejnymi pozytywnie ocenionymi przez Państwową Komisję Akredytacyjną kierunkami studiów na Uniwersytecie Śląskim są matematyka - kierunek prowadzony na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, pozytywnie oceniony na poziomie zawodowym i magisterskim kształcenia, psychologia - kierunek prowadzony na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, pozytywnie oceniony na poziomie magisterskim kształcenia oraz biologia - kierunek prowadzony na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, pozytywnie oceniony na poziomie zawodowym i magisterskim kształcenia.

Akredytacja PAK oznacza, że uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów zawodowych i magisterskich na danym kierunku, a poziom prowadzonych studiów odpowiada kryteriom jakościowym. Następna ocena jakości kształcenia kierunków nastąpi w roku akademickim 2008/2009.

PAWEŁ ŚMIETANKA I ADAM BAJERSKI Z NAGRODĄ IM. ANDRZEJA MUNKA

Paweł Śmietanka i Adam Bajerski - operatorzy filmowi, absolwenci Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego (UŚ) - zostali laureatami Nagrody im. Andrzeja Munka, przyznawanej co roku przez wykładowców i studentów Łódzkiej Filmówki. Śmietanka i Bajerski zostali nagrodzeni za zdjęcia do filmu Andrzeja Jakimowskiego Zmruż oczy. Nagrodę w kategorii reżyseria otrzymał Dariusz Gajewski za Warszawę. Śmietanka i Bajerski za zdjęcia do Zmruż oczy zostali już nagrodzeni podczas festiwalu filmowego w Gdyni oraz specjalnym wyróżnieniem na Camerimage 2003.

NAGRODZONA PRACA LICENCJACKA

Praca licencjacka Ocena strategii marketingowej firmy ubezpieczeniowej na przykładzie PZU Życie S.A.napisana przez Katarzynę Mróz w ramach studiów w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego otrzymała wyróżnienie w konkursie na najlepsze prace doktorskie, magisterskie i licencjackie organizowanym przez Rzecznika Ubezpieczonych, Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Redakcję Gazety Ubezpieczeniowej. Praca Katarzyny Mróz powstała pod kierunkiem dr. Joachima Foltysa, pracownika naukowo-dydaktycznego Szkoły Zarządzania.

PROFESOROWIE MIANOWANI

Pięcioro nauczycieli akademickich Uniwersytetu Śląskiego otrzymało nominacje Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na stanowisko profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Śląskim. Mianowanymi profesorami są: prof. dr hab. Antoni Budniok z Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach, prof. dr hab. Krystyna Kleszcz i prof. dr hab. Bożena Pikala-Tokarz z Wydziału Filologicznego, prof. dr hab. Aleksander Błaszczyk z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz prof. dr hab. Ernest Knosala z Wydziału Prawa i Administracji.

PROFESOR GENOWEFA GRABOWSKA KWESTOREM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Prof. zw. dr hab. Genowefa Grabowska - kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji UŚ, eurodeputowana z okręgu śląskiego, została wybrana na stanowisko jednego z pięciu kwestorów Parlamentu Europejskiego. Jako odpowiedzialna za sprawy administracyjne i finansowe związane z europosłami i ich statusem, prof. Grabowska stała się członkiem prezydium Parlamentu. Wybrana została bezwzględną większością już w pierwszej turze głosowania.

GMACH WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO NA FINISZU

Końca dobiegają prace związane z budową nowego gmachu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Wita Stwosza w Katowicach. Pierwsze zajęcia dydaktyczne w nowym budynku odbędą się już z początkiem roku akademickiego 2004/2005.

Budynek zaprojektowany i wykonany pod względem technicznym podobnie jak nowy gmach Wydziału Prawa i Administracji będzie jednym z najnowocześniejszych i "inteligentnych" obiektów dydaktycznych. W pełni skomputeryzowany i automatycznie sterowany spełnia najwyższe standardy i normy budowlane.

Obecnie trwają jeszcze prace wykończeniowe związane z wyposażaniem pomieszczeń w elementy stałe i ruchome: zabudowa ścianek i sufitów, oświetlenie, wyposażenie łazienek, sal, gabinetów, szatni, auli. W budynku otwarta zostanie kawiarnia, w której mile widziani będą zarówno studenci i pracownicy Wydziału, jak i mieszkańcy miasta oraz goście. Otwarty będzie również podziemny dwukondygnacyjny parking. Uroczyste otwarcie budynku nastąpi 12 października.

PROFESOR Z JAPONII NA UŚ

28 lipca na Uniwersytecie Śląskim przebywał z wizytą prof. Hiroshi Numakura z Uniwersytetu w Kioto w Japonii, specjalista z zakresu spektroskopii mechanicznej. Profesor Hiroshi Numakura był gościem Instytutu Nauki o Materiałach, w którym prowadzone są badania naukowe dotyczące powyższych zagadnień.

JEST MISTRZYNI - ZAKOŃCZONY 7. SPRAWDZIAN Z POLSKIEGO DLA OBCOKRAJOWCÓW

31-letnia Ałła Krawczuk, mieszkanka Lwowa, została Cudzoziemskim Mistrzem Języka Polskiego 2004 podczas organizowanego w Cieszynie przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego 7. Sprawdzianu z polskiego dla obcokrajowców. Tytuł I wicemistrza otrzymał Petr Špetlak z Czech a tytuł II wicemistrza ex aequo: Czesław Migdal z Ukrainy i Czesława Osipowicz z Litwy.

W sprawdzianie wzięli udział uczestnicy tegorocznej cieszyńskiej letniej szkoły języka literatury i kultury polskiej, kolegium polsko-austriackiego oraz słuchaczki węgierskiej edycji Podyplomowego Studium Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego. Nagrodą główną była możliwość bezpłatnego udziału w kolejnej cieszyńskiej letniej szkole języka, literatury i kultury polskiej. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali słowniki ortograficzne i inne publikacje poprawnościowe.

STYPENDIA MARSZAŁKA ROZDANE

Wśród 16 studentów, którzy otrzymali tegoroczne stypendia Marszałka Województwa Śląskiego dla szczególnie uzdolnionych znalazło się pięcioro przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego: Maja Chojnacka (kierunek studiów: kulturoznawstwo), Maciej Chowaniok (MISH), Marta Ples (MISH), Elżbieta Worotniak (politologia i psychologia) i Agnieszka Zając (edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych).

Wyróżnieni studenci, którzy wykazali się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi, będą przez pięć miesięcy otrzymywali stypendia w łącznej wysokości 1875 zł. Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się w piątek 27 sierpnia o godz. 11.00 w Bibliotece Śląskiej w Katowicach.

FORUM DYSKUSYJNE STUDENTÓW WNS

Pod adresem www.forumwns.abc.pl uruchomione zostało nieoficjalne forum dyskusyjne Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Forum powstało dzięki inicjatywie studentów Wydziału. Na jego łamach można podzielić się informacjami i doświadczeniami dotyczącymi m.in. studiów, życia studenckiego oraz własnych zainteresowań. Zachęcamy wszystkich studentów WNS do odwiedzania strony.

XVII MIĘDZYNARODOWY STUDENCKI FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY

22 sierpnia koncertem plenerowym w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie oficjalnie rozpoczął się XVII Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny organizowany przez Studencki Zespół Pieśni i Tańca "Katowice" UŚ. Koncert był poprzedzony sobotnim barwnym korowodem zespołów na terenie Parku. W festiwalu wzięły udział zespoły z Włoch, Macedonii, Serbii i Czarnogóry, Rumunii oraz z Wyspy Wielkanocnej. Koncert finałowy odbył się 27 sierpnia o godz. 17.00 w chorzowskim Teatrze Rozrywki. Festiwal zakończyły koncerty: w Katowicach-Nikiszowcu, w Ogrodzieńcu (28 sierpnia) oraz w Rybniku (29 sierpnia).

W trakcie zakończenia XVII Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego Uniwersytet Śląski w Katowicach otrzymał dyplom Ministra Kultury. To wyróżnienie, przyznane za "szczególne zasługi dla rozwoju studenckiego ruchu kulturalnego i artystycznego", z rąk przedstawiciela Ministerstwa Kultury odebrał Prorektor ds. Ogólnych prof. zw. dr hab. Jerzy Zioło.

WOJCIECH KUCZOK FINALISTĄ "NIKE"

Wśród ogłoszonej siódemki finalistów literackiej nagrody NIKE 2004 znalazł się Wojciech Kuczok (ur. 1972), autor powieści Gnój, absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest on jednym z dwóch najmłodszych tegorocznych finalistów, na dodatek nominowanym do NIKE już po raz drugi (w roku 2000 wśród nominowanych znalazł się jego debiutancki tom Opowieści słychane). Powieść Gnój otrzymała już wiele nagród, w tym m.in. nagrodę "Książka Wiosny 2003" przyznawaną przez Jury Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych. Uroczystość wręczenia Nagrody Literackiej NIKE 2004 odbędzie się 3 października o godzinie 19.00 w Teatrze Stanisławowskim, w warszawskich Łazienkach Królewskich.

ABY SŁYSZELI LEPIEJ

9 września na Uniwersytecie Śląskim została podpisana umowa pomiędzy UŚ a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na mocy której Uczelnia otrzyma ze strony Funduszu 90% dofinansowania na zakup sprzętu wzmacniającego transmisję dźwięku. Specjalistyczny i nowoczesny sprzęt współpracujący z aparatami słuchowymi studentów niedosłyszących znacznie ułatwi im udział w zajęciach. Dofinansowanie jest możliwe w ramach prowadzonego przez PFRON programu celowego o nazwie "Pitagoras". Umowę podpisali JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek oraz dr Jacek Jasiewicz, Dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON.

Podczas spotkania poruszone zostały również m.in. takie tematy jak realizacja programu "Student", działania związane z powołaniem konsorcjum uczelni wyższych na rzecz przystosowania uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz możliwości dofinansowania aktywności sportowej studentów niepełnosprawnych.

ZMARŁ PROFESOR JAN BARCIK

9 września zmarł prof. dr hab. Jan Barcik, były zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Problemów Techniki, kierownik Zakładu Metaloznawstwa i Zakładu Własności Mechanicznych i Korozji Metali na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach. Profesor Jan Barcik był związany z Uniwersytetem Śląskim od początku jego istnienia. Dał poznać się jako wybitny specjalista z dziedziny fizykochemii metali oraz inżynierii molekularnej, a także organizator laboratoriów naukowych na Uniwersytecie m.in.: rentgenowskiej analizy strukturalnej i mikroskopii elektronowej. Brał czynny udział w życiu naukowym działając w Sekcji Tworzyw Metalicznych Komitetu Nauki o Materiałach i Komisji Mikroskopii Elektronowej Komitetu Metalurgii PAN, Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Był autorem monografii, skryptów, ekspertyz oraz kilkudziesięciu rozpraw naukowych publikowanych w czasopismach w kraju i zagranicą, a także redaktorem wydawniczej Serii Fizyka i Chemia Metali. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz innymi odznaczeniami i nagrodami. Cieszył się zasłużonym autorytetem w środowisku akademickim, troszczył się o rozwój naukowy młodych współpracowników. Był także autorem oryginalnego programu kształcenia w dziedzinie technologii metali oraz materiałoznawstwa.

AUDYTOR UNIWERSYTETU

Pani Krystyna Pienta zatrudniona na samodzielnym stanowisku ds. audytu wewnętrznego na Uniwersytecie Śląskim jest jedną z pierwszych osób reprezentujących uczelnie śląskie, która złożyła w Ministerstwie Finansów egzamin na audytora wewnętrznego, o którym mowa w art. 35k pkt 5 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, z późn. zm.). Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego zostało utworzone na Uniwersytecie Śląskim w 2003 na mocy zarządzenia nr 24/2003 JM Rektora. Audytem wewnętrznym określono ogół działań, przez które uzyskuje się obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności a także przejrzystości i jawności. Audytor wewnętrzny podlega bezpośrednio Rektorowi. Podejmuje m.in. takie działania jak:

  • ocena czy obowiązujące procedury zapewniają osiąganie zamierzonych celów i czy zapewniają zgodność z przepisami unijnymi i krajowymi
  • ocena systemu zarządzania ryzykiem
  • analiza ryzyka w zakresie niezbędnym w planowaniu długoterminowym i planowaniu zadania audytowego
  • ocena działań jednostek organizacyjnych oraz podmiotów wykonujących funkcje delegowane pod względem dokładności, kompletności i terminowości rozliczeń
  • ocena funkcjonujących systemów kontroli wewnętrznej pod względem ich efektywności i niezawodności
  • ocena funkcjonujących informatycznych systemów przetwarzania danych
  • ocena funkcjonującego systemu przepływu informacji pod kątem jego dokładności, rzetelności, terminowości, użyteczności i spójności
  • ocena funkcjonujących sposobów ochrony majątku organizacji oraz weryfikacja jego istnienia
  • ocena efektywności, ekonomiczności i wydajności działań związanych z wykorzystywaniem posiadanych zasobów

Krystyna Pienta jest absolwentką kierunku marketing i zarządzanie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów menedżerskich na Uniwersytecie Śląskim. Na Uczelni pracuje od 1998 roku.