CZYLI ROZMOWY W USTRONIU O WODACH PODZIEMNYCH

CZEGO OCZY NIE WIDZĄ

Każdego roku poszczególne wydziały naszego Uniwersytetu organizują rozmaite spotkania, sesje naukowe i kongresy. Wiele takich konferencji, bo co najmniej cztery czy pięć rocznie, organizuje Sosnowiecki Wydział Nauk o Ziemi. Także w tym roku odbyło się kilka kongresów, warsztatów i innego rodzaju imprez, np. Międzynarodowe Dni Geotermalne 2004 w Zakopanem, Warsztaty Geomorfologiczne w Zawoi czy konferencja w Ustroniu zorganizowana przez Katedrę Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej. Na szczególną uwagę zasługuje ta ostatnia - poświęcona podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie oraz metodom oceny i mapom (Groundwater Vulnerability Assessment and Mapping).

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że choć konferencja została zorganizowana przez nasz Uniwersytet, to w jej przygotowaniach równorzędny udział brały Międzynarodowe Stowarzyszenie Hydrogeologów (IAH - International Association of Hydrogeologists - Commission on Groundwater Protection and Polish National Chapter) oraz UNESCO. Stąd uczestnicy konferencji reprezentowali najodleglejsze nawet zakątki świata takie jak Tanzania czy Indie. W sumie, w ciągu pięciu dni trwania konferencji (od 15 do 18 czerwca 2004), spotkało się tu 102 uczestników z 27 krajów. Nie była to największa z imprez organizowanych przez Katedrę Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej. Trzeba jednak wspomnieć o jej profesjonalnym przygotowaniu i przeprowadzeniu, wynikiem czego są napływające ze wszystkich stron pochwały i słowa podziękowania. Sponsorami, którzy wspomogli konferencję byli: UNESCO, IAH, Waterloo Hydrogeologic, KGHM Polska Miedź, ING Bank Śląski, Grupa Żywiec S.A., INEX, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach, HOBAS, Kopalnia Soli w Wieliczce oraz Producent Naturalnej Wody Mineralnej "Ustronianka", czyli rozmaite grupy na swój sposób związane z wodą.

Pierwszego dnia, po dokonaniu niezbędnych formalności związanych z rejestracją uczestników, odbyło się spotkanie powitalne. W kolejnym dniu konferencja została oficjalnie otwarta. Z ramienia Uniwersytetu wszystkich przybyłych przywitała pani prorektor profesor dr hab. Halina Rusek, natomiast IAH reprezentowali wiceprzewodniczący profesor Stephen Foster z Wielkiej Brytanii oraz wiceprzewodnicząca profesor Emilia Bocanegra z Argentyny. Oficjalną część powitania swoim występem uświetnił zespół muzyki dawnej z filii naszego Uniwersytetu w Cieszynie. Następnie odbyły się prezentacje, w trakcie których przedstawione zostały kluczowe problemy poruszane później przez zaproszonych gości w swoich referatach. Po wszystkich prezentacjach rozpoczęła się dyskusja nad przedstawionymi problemami. Wieczorem, po całym dniu spędzonym w sali konferencyjnej, uczestnicy konferencji mieli szansę zrelaksować się podczas ogniska, przy którym serwowane były pstrągi i szaszłyki. O oprawę muzyczną zadbał góralski zespół. Środa była dniem spędzonym w terenie. Uczestnicy konferencji wzięli udział w wycieczce do Zakładów Chemicznych w Tarnowskich Górach, gdzie przyglądali się praktycznemu rozwiązaniu problemu rekultywacji silnie zanieczyszczonego terenu składowania odpadów przemysłowych, które powodowały istotne zanieczyszczenia wód podziemnych w rejonie miasta Tarnowskie Góry. Po powrocie z wycieczki i późnym obiedzie, uczestnicy konferencji mieli okazję odwiedzić znajdująca się na terenie uzdrowiska grotę solną.

W kolejnym dniu miały miejsce właściwe sesje konferencyjne oraz sesja posterowa, będąca o tyle emocjonującą, że za najlepsze prace przyznawane były nagrody i wyróżnienia. Pierwszą nagrodę otrzymał Michael Sinreich ze Szwajcarii za pracę na zatytułowaną: Ewaluacja parametrów transportu zwrotnego w ocenie właściwej podatności na zanieczyszczenia systemów krasowych, natomiast jedno z wyróżnień otrzymał poster pani Ewy Krogulec, zatytułowany: Podatność wód podziemnych na zanieczyszczenia w środkowej części Wisły (Kampinoski Park Narodowy), Polska.

Ostatniego dnia, przed oficjalnym zakończeniem, miały jeszcze miejsce dwie sesje, z których pierwsza dotyczyła zakresu niezbędnych danych ich przetwarzania i przedstawiania przy zastosowaniu metod GIS, druga natomiast była prezentacją krajowych osiągnięć w dziedzinie rozwiązywania problemów podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia, ich oceny oraz map.

Katedrze Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej należą się serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów w pracy.