ZAINAUGUROWALIŚMY XXXVII ROK AKADEMICKI

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2004/2005 odbyła się 30 września w nowym budynku Międzywydziałowej Auli przy Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Uroczystość prowadził JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek oraz Gospodarz budynku - prof. zw. dr hab.

Nowo otwarta Międzywydziałowa Aula oraz Centrum Konferencyjne przy Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu
Nowo otwarta Międzywydziałowa Aula oraz Centrum
Konferencyjne przy Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu
Jacek Jania, Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi. Impreza zgromadziła władze Uczelni, pracowników i studentów. Dopisali także licznie zaproszeni gości, przedstawiciele świata nauki, polityki, kultury i duchowieństwa, w tym m.in.: Lechosław Jarzębski - Wojewoda Śląski, ks. dr Damian Zimoń - Arcybiskup Metropolita Katowicki, ks. dr Adam Śmigielski - Biskup Sosnowiecki, ks. Paweł Sobierajski - Duszpasterz Akademicki w Sosnowcu, ks. Tadeusz Szurman - Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ks. prałat Jan Szkoc - Proboszcza Parafii św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu, ks. dr Marek Spyra - Duszpasterz Akademicki w Katowicach. Inaugurację XXXVII roku akademickiego poprzedziła ceremonia poświęcenia budynku Auli, której dokonał ks. dr Adam Śmigielski, Biskup Sosnowiecki, doc. PhDr. Rudolf Ž?ček - Prorektor Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, prof. PhDr. Frantisek Mihina - Rektor Uniwersytetu w Preszowie i doc. RNDr. Vladimir Baar - Rektor Uniwersytetu w Ostrawie.

Zgodnie z tradycją uniwersytecką podczas inauguracji roku następuje immatrykulacja studentów I roku i ceremonia złożenia przez nich ślubowania akademickiego. Immatrykulowani studenci otrzymali indeksy z rąk prof. dr. hab. Wojciecha Świątkiewicza, Prorektora ds. Kształcenia.

Uroczystość była również okazją do wręczenia nagród i

Ks. dr Adam Śmigielski - Biskup Sosnowiecki dokonał obrzędu poświęcenia budynku Auli
Ks. dr Adam Śmigielski - Biskup Sosnowiecki dokonał
obrzędu poświęcenia budynku Auli
wyróżnień: najwyższą i najbardziej zaszczytną nagrodę Uczelni - PRO SCIENTIA et ARTE otrzymali znakomici naukowcy Uniwersytetu: prof. zw. dr hab. Jerzy Mioduszewski z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii i prof. zw. dr hab. Ireneusz Opacki z Wydziału Filologicznego. Złote Odznaki "Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego" odebrali: prof. dr nauk filozoficznych Vladimir Řehan, Prorektor Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu oraz prof. zw. dr hab. Witold Żabiński z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Prof. dr hab. Wiesław Banyś, Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji Uniwersytetu wspomniał o licznych sukcesach badawczych i dydaktycznych pracowników Uczelni: uzyskanych profesurach, habilitacjach i doktoratach. Nagrody JM Rektora otrzymali autorzy wyróżniających się prac doktorskich.

Wykład inauguracyjny: Klimatyczna katastrofa - naukowa fikcja czy realne zagrożenie? wygłosił prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul z Wydziału Nauk o Ziemi. Uroczystość zakończył występ kwartetu smyczkowego z Akademii Muzycznej w Katowicach.

Na inaugurację nowego roku akademickiego licznie przybyli pracownicy Uczelni, studenci oraz zaproszeni goście
Na inaugurację nowego roku akademickiego licznie przybyli pracownicy Uczelni, studenci oraz zaproszeni goście
Honorowe miejsce zajęli: JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek, prof. dr hab. Wiesław Banyś - Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji Uniwersytetu, prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz - Prorektor ds. Kształcenia, prof. zw. dr hab. Jerzy Zioło- Prorektor ds. Ogólnych oraz prof. dr hab. Halina Rusek - Prorektor ds. Filii w Cieszynie
Honorowe miejsce zajęli: JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek, prof. dr hab. Wiesław Banyś - Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji Uniwersytetu, prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz - Prorektor ds. Kształcenia, prof. zw. dr hab. Jerzy Zioło- Prorektor ds. Ogólnych oraz prof. dr hab. Halina Rusek - Prorektor ds. Filii w Cieszynie
- prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz - Prorektor ds. Kształcenia wręczał indeksy studentom I roku
- prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz - Prorektor ds. Kształcenia wręczał indeksy studentom I roku
- Immatrykulacja studentów I roku
Immatrykulacja studentów I roku
Wystąpienie Lechosława Jarzębskiego, Wojewody Śląskiego
Wystąpienie Lechosława Jarzębskiego, Wojewody Śląskiego
Prof. zw. dr hab. Ireneusz Opacki, prof. zw. dr hab. Jerzy Mioduszewski oraz prof. zw. dr hab. Zofia Ratajczak - Przewodnicząca Kapituły Nagrody
Prof. zw. dr hab. Ireneusz Opacki, prof. zw. dr hab. Jerzy Mioduszewski oraz prof. zw. dr hab. Zofia Ratajczak - Przewodnicząca Kapituły Nagrody
Autorzy: Małgorzata Krasuska-Korzeniec, Foto: Agnieszka Sikora