Wielokulturowość Katowic

W dniach 7-8 września w gmachu Muzeum Historii Katowic przy ul. ks. J. Szramka 9 odbyła się IV. konferencja naukowa, w tym roku zatytułowana, "Wielokulturowość Katowic". Organizatorami spotkania byli Prezydent Katowic Piotr Uszok, Instytut Górmośląski i Muzeum Historii Katowic, a opiekę merytoryczną nad konferencją (podobnie jak w latach ubiegłych) sprawował prof. UŚ dr hab. Antoni Barciak z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. W ciągu dwóch dni wygłoszono prawie 20 referatów zgrupowanych w sekcjach tematycznych - Kultury archeologiczne na terenach współczesnych Katowic, Oddziaływanie kulturowe na terenach współczesnych Katowic, Problemy sztuki i kultury artystycznej oraz ich treści ideowe oraz Varia.

Referaty przedstawili pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego, m.in.: prof. dr hab. Ewa Chojecka, dr hab. Dariusz Rott, dr hab. Zygmunt Woźniczka, dr Barbara Szczypka-Gwiazda, dr Irma Kozina, dr Zbigniew Kadłubek oraz innych Uczelni, m.in. prof. dr hab. Marek Cetwiński, prof. dr hab. Bogusław Gediga, prof. dr hab. Julian Gembalski). W pierwszym dniu obradom przewodniczył prof. dr hab. Jan Malicki. Spotkaniu towarzyszyło bardzo duże zainteresowanie uczestników i burzliwa dyskusja.

Materiały tegorocznej konferencji ukażą się drukiem.

Autorzy: Redakcja