EUROPA-INTEGRACJA-SZTUKA

8 września 2004 r. w sali audytoryjnej "Parnassos" Biblioteki Śląskiej w Katowicach, odbył się uroczysty koncert inauguracyjny, będący częścią artystyczno-naukowego projektu Europa - integracja - sztuka. Tematyczna koncepcja pracy edukacyjno - terapeutycznej. Akcja ta jest realizowana dzięki współpracy Akademii Muzycznej w Katowicach, Biblioteki Śląskiej oraz Zakładu Arteterapii Uniwersytetu Śląskiego. Swą obecnością zaszczycili nas

logo
Patroni Honorowi: JM Rektor Akademii Muzycznej prof. Eugeniusz Knapik, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek oraz Dyrektor Biblioteki Śląskiej prof. dr hab. Jan Malicki. Nasi dostojni goście otrzymali pamiątkowe medale, przygotowane specjalnie na tę uroczystość przez artystę plastyka Annę Stawiarską. Medale otrzymali także: Dziekan Wydziału Wokalno-Instrumentalnego prof. AM Zygmunt Tlatlik, Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii prof. dr hab. Stanisław Juszczyk (UŚ), kierownik Zakładu Arteterapii prof. dr hab. Mirosława Knapik (UŚ) oraz inne osoby zaangażowane w realizację projektu: dr Wiesława Sacher i dr Grażyna Szafraniec z Zakładu Arteterapii (UŚ), dr Anna Stawiarska (WSP Częstochowa), mgr Aleksandra Maciejczyk (POSM II st. w Katowicach). Pamiątkowe egzemplarze przekazane zostały także Bibliotece Akademii Muzycznej, Bibliotece Śląskiej oraz Bibliotece Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

Koncert poprowadziła prof. dr hab. Mirosława Knapik. Jego tematem były kultura Francji i Polski. Wykonawcy - Arkadiusz Baran (saksofon), Wojciech Herzik (perkusja), Anna Sułkowska (fortepian), Marcin Wyrostek (akordeon), Andrzej Jungiewicz (akompaniament) - zaprezentowali utwory kompozytorów francuskich i polskich.

W drugiej części koncertu wystąpił zespół Warsztatów

Staropolskim obyczajem... czyli powitanie władz Biblioteki Śląskiej
Staropolskim obyczajem... czyli
powitanie władz Biblioteki Śląskiej
Terapii Zajęciowej "Promyk" z Katowic, z inscenizacją teatralno-muzyczną "Jak to drzewiej bywało" (kierownik artystyczny - Agnieszka Pilecka, Grażyna Reguła-Mączka). Zespół w strojach szlacheckich powitał Dyrektora Biblioteki Śląskiej prof. dr. hab. Jana Malickiego, specjalnie przygotowanym chlebem. Widzom zaprezentował staropolskie obyczaje i tańce, do muzyki Wojciecha Kilara. Widzowie bardzo ciepło przyjęli występ niepełnosprawnych artystów.

Projekt artystyczno-naukowy, realizowany od września 2004 r. do czerwca 2005 r. pod nazwą: Europa - integracja - sztuka. Tematyczna koncepcja pracy edukacyjno - terapeutycznej, jest przeznaczony dla dzieci przedszkolnych, młodzieży i dorosłych, z różnego typu problemami rozwojowymi, z wielu placówek edukacyjnych i terapeutycznych na terenie województwa śląskiego.

Tematyczna koncepcja pracy edukacyjnej, oprócz walorów poznawczych,

Szanowni goście, od prawej: prof. AM Monika Sikorska-Wojtacka, prof. AM Zygmunt Tlatlik, JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek, JM Rektor AM prof. Eugeniusz Knapik, Dyrektor Biblioteki Śląskiej prof. dr hab. Jan Malicki, Z-ca Dyrektora Biblioteki Śląskiej mgr Magdalena Skóra, Kierownik Dziekanatu Wydziału Pedagogiki i Psychologii mgr Urszula Kucharczyk
Szanowni goście, od prawej: prof. AM Monika
Sikorska-Wojtacka,prof. AM Zygmunt Tlatlik,
JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek,
JM Rektor AM prof. Eugeniusz Knapik, Dyrektor
Biblioteki Śląskiej prof. dr hab. Jan Malicki,
Z-ca Dyrektora Biblioteki Śląskiej mgr Magdalena Skóra,
Kierownik Dziekanatu Wydziału Pedagogiki
i Psychologii mgr Urszula Kucharczyk
stanowi także możliwość wprowadzenia intensywnych działań arteterapeutycznych. Warsztaty muzyczne, rytmiczne oraz plastyczne, prowadzone dla wybranej grupy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poświęcone będą poznawaniu kultury państw członkowskich Unii Europejskiej. Elementy choreoterapii, muzykoterapii oraz terapii przez sztuki plastyczne, dzięki stałym elementom programowym, tworzą spójną konstrukcję teoretyczno-praktyczną, realizowaną przez doświadczonych specjalistów, ze stałą grupą odbiorców. Zajęcia rytmiczne prowadzi mgr Aleksandra Maciejczyk, zajęcia muzyczne - dr Wiesława Aleksandra Sacher, zajęcia plastyczne - dr Anna Stawiarska, badania diagnostyczne i zajęcia terapeutyczne prowadzi dr Grażyna Szafraniec. Koordynacja działań muzycznych prof. AM Zygmunt Tlatlik.

Na rok akademicki 2004/2005 zaplanowano 10 koncertów

Pamiątkowy medal akcji Europa-Integracja-Sztuka
Pamiątkowy medal akcji Europa-Integracja-Sztuka
muzycznych dla ponad 1200 słuchaczy. Kolejne spotkania odbędą się 6 października, 3 listopada, 1 grudnia, 5 stycznia 2005, 16 lutego, 16 marca, 13 kwietnia, 11 maja i 8 czerwca (zawsze o godz. 11.00), w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach (Plac Rady Europy 1).

Mamy nadzieję, iż inicjatywa podjęta przez taki zespół wykonawców i organizatorów stanie się niepowtarzalnym projektem edukacji dla wielu osób, które nie miały dotąd okazji, aby lepiej poznać kulturę i sztukę krajów Unii Europejskiej. Zapraszamy na kolejne koncerty.

Dr Grażyna Szafraniec
Zakład Arteterapii UŚ

Autorzy: Grażyna Szafraniec, Foto: Mirosław Dziedzic