II Śląski Przegląd Filmów Ekologicznych

Właśnie rozpoczął się etap gromadzenia filmów na II. już Śląski Festiwal Filmowy, organizowany przez Telewizję Polską S.A. Oddział w Katowicach (sprawującą jednocześnie patronat medialny nad Festiwalem), Soroptimist International, Śląski Klub "Nike" i Miejski Dom Kultury "Koszutka". Współorganizatorem całej imprezy jest Polski Klub Ekologiczny, a patronat sprawuje Jerzy Swatoń, Minister Środowiska.

Cele Festiwalu są jasne i zrozumiałe dla każdego, kto chce zapobiec postępującej degradacji środowiska oraz komu los Świata nie jest obojętny. Idee przewodnie to: ukazanie związków człowieka z naturą, kształtowanie wrażliwości na problemy środowiska, umożliwienie artystycznej wypowiedzi na ten temat twórcom amatorom.

Do uczestniczenia w II. Śląskim Festiwalu Filmów Ekologicznych zachęcamy Studentów każdego kierunku, specjalizacji, roku, słowem wszystkich, którzy są zainteresowani sprawami ochrony środowiska i na taśmie filmowej zarejestrują swoje obserwacje i impresje.

Finał odbędzie się 21 kwietnia 2005 roku. W kapitule konkursu zasiądą m.in. Senator a jednocześnie Prodziekan Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego dr Krystyna Doktorowicz, Minister Środowiska Jerzy Swatoń, Poseł na Sejm RP Jan Rzymełka, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wiesław Siwczak.

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej.