PODSUMOWANIE XII DNI ZIEMI W SOSNOWCU

PO SŁONECZNEJ STRONIE SZKOŁY

Nasze miasto w kolorach tęczy

W kwietniowym wydaniu "Gazety Uniwersyteckiej" został zamieszczony program XII Dni Ziemi, organizowanych m.in. przez Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Urząd Miejski w Sosnowcu, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Mikołowie i Państwowy Instytut Geologiczny w okresie od kwietnia do czerwca 2004 r. Podsumowując dziś zamierzenia organizatorów, trzeba powiedzieć, że w ramach akcji odbyło się ponad 20 różnych imprez. Hasło tegorocznych Dni Ziemi odwoływało się do kolorów tęczy, co pięknie zostało ukazane na plakatach artysty Ludwika Fiedorowicza. Skorzystajmy zatem z symbolu tęczy, której kolory nadadzą ład naszym refleksjom.

Kolor niebieski

Zwykle kojarzymy go z wodą. Ona to właśnie była

Badania wody w Trójkącie Trzech Cesarzy
Badania wody w Trójkącie Trzech Cesarzy
obiektem dużego zainteresowania uczniów. Zaczniemy od ciekawych wydarzeń w Szkole Podstawowej Nr 21 w Sosnowcu. Aż trudno uwierzyć, że panuje tu jeszcze atmosfera ciszy i wiejskich ogrodów. Od uprzemysłowionej dzielnicy Niwka, Jęzor oddzielony jest rzekami: Białą Przemszą i Bobrkiem. W ich widłach znajduje się trójkąt Trzech Cesarzy. Szkoła położna jest niedaleko tych rzek - a więc z racji swego położenia, może w programach kształcenia uwzględniać poznawanie wody nie tylko z podręczników. Tak też wybrała Małgorzata Niedbał, organizatorka międzyszkolnych warsztatów terenowych "Płynie, wije się rzeczka..., czyli rozmowa kropelek wody w Trójkącie Trzech Cesarzy". Uczestnicy warsztatów prowadzili prace badawcze nad Bobrkiem, Białą i Czarną Przemszą, które polegały na określaniu zawartości azotynów, Ph, cech jakościowych wody; mierzono temperaturę, obliczano prędkości nurtu rzek oraz obserwowano rośliny i zwierzęta. Na podstawie tzw. kart pracy uczniowie próbowali interpretować wyniki - niestety dla naszych rzek, szczególnie dla Bobrka, okazały się bardzo niekorzystne.

Kolor niebieski towarzyszył także zajęciom w Szkole Podstawowej Nr 6, nazwanym "Błękitnym Tygodniem". W ramach jego obchodów odbyły się trzy konkursy: "Ekodyktando", "Ekotest" i "Błekitna planeta" (konkurs matematyczny). Światowy Dzień Ziemi (22 kwietnia) obchodzono natomiast na festynie, którego uczestnicy przybyli w niebieskich strojach.

W naszych działaniach często wspierani jesteśmy przez panią Lidię Taborowską z Zespołu Szkół Techniczno-Handlowych Nr 2 w Będzinie. Tym razem zorganizowała warsztaty "Życie wraca do rzek Zagłębia", w ramach których młodzież zwiedziła oczyszczalnię ścieków przemysłowo-deszczowych na terenie Elektrowni Łagisza oraz wzięła udział w ćwiczeniach laboratoryjnych, zdobywając umiejętności pomiaru różnych cech wody pod kątem jej użyteczności sanitarnej.

Kolor zielony

Bardzo ciekawe materiały nadesłano na konkurs "Moje zielone ścieżki", który ogłosiła pani Barbara Wybraniec ze Szkoły Podstawowej Nr 7. Były to prace literackie, poetyckie, plastyczne i fotograficzne, inspirujące uczniów do poznawania Sosnowca w trakcie rodzinnych spacerów. W Sosnowcu nareszcie segregujemy odpady komunalne. Pod tym kątem Alina Zwierzchowska, ekolog z Ośrodka Doradztwa Rolniczego (Mikołów), zorganizowała drugą edycję konkursu "Zielonej Koniczynki" - "Moje Śmieci". Ma on na celu kształtowanie postawy wobec najbliższego otoczenia pod kątem szeroko rozumianego ładu przestrzennego, a więc nabycia umiejętności reagowania na nadmierny hałas, wizualny nieład z powodu natłoku reklam i ogólnego zaśmiecenia.

W Szkole Podstawowej Nr 13 (Sosnowiec-Dańdówka)

Najmłodsza uczestniczka z opiekunką i skałą w tle
Najmłodsza uczestniczka
z opiekunkąi skałą w tle
zorganizowano aż sześć różnych imprez pod hasłem "Trzynastka w barwach przyrody". Ich inspiratorka, Barbara Marszałek-Hałasa uważa, iż największym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły się warsztaty geologiczne w starym kamieniołomie w Strzemieszycach. Zwracano tu uwagę na zdobycie umiejętności wnikliwej obserwacji oraz samodzielnej, na miarę ucznia, interpretacji zjawisk. Kolekcję opisanych skał i skamieniałości eksponowano na uroczystym festynie.

Na konkurs plastyczny i wypracowanie pisemne pod hasłem "Pejzaże pradawnej Ziemi", zorganizowane przez Państwowy Instytut Geologiczny (Oddział Górnośląski w Sosnowcu), napłynęło 500 prac. Organizatorzy chcieli pobudzić wyobraźnię młodych ludzi, proponując im wycieczkę w czasie geologicznym, podczas której mogli oni obserwować zmieniające się oblicze naszej planety. Spośród trzech imprez przedszkolnych warto w tym roku zwrócić uwagę na Miejskie Przedszkole Nr 20 (Sosnowiec-Niwka), gdzie odbyła się impreza pod hasłem "Zielone miasto - zielony świat".

Kolor czerwony

Jeszcze do niedawna z komunikacją miejską

Po zajęciach w oczyszczalni ścieków
Po zajęciach w oczyszczalni ścieków
nierozłącznie związanym był kolor czerwony. Do początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, zgodnie z zarządzeniem, wszystkie pojazdy w dawnym województwie katowickim malowane były na kolor czerwony. Obecnie sytuacja uległa zmianie - część przewoźników zmieniła swoje barwy na inne (żółte, niebieskie, zielone), na wielu autobusach czy tramwajach widnieją kolorowe reklamy.

W ramach tegorocznych obchodów Dni Ziemi - Andrzej Soczówka - student geografii, od czterech lat współtworzący Dni Ziemi, zorganizował przejazd okolicznościowy piętrowym autobusem z Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Jaworznie pod hasłem "Z piętrusem i globusem", który w dniu 24 kwietnia 2004 r. kursował na trasie: Sosnowiec Dworzec PKP - Środula - Zagórze - Dąbrowa Górnicza - Reden - Gołonóg Osiedle. Przejazd autobusem był bezpłatny.

Od szarości do tęczy

IV Miejski Konkurs Gazetek Szkolnych i Klasowych (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7) na dobre zagościł w czasie kwitnienia drzew. Dni Ziemi to także świetny czas do zaprezentowania dorobku szkolnych redakcji. Uczniowie bardzo chętnie porównywali swoje gazetki z pisemkami innych szkół. Do współpracy zaproszono również redakcję "Wiadomości Zagłębia". Kontakt z zawodowymi dziennikarzami motywował młodzież do aktywności twórczej.

Od szarości do tęczy - III Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Sosnowcu każdego roku czyni ważny gest w stosunku do uczniów sosnowieckich gimnazjów, organizując dla nich konkurs ekologiczny. W tym roku wzięło w nim udział 70. uczniów z 13. gimnazjów. Konkurs obejmował: testy z zakresu ochrony środowiska oraz działania plastyczne.

Tęczowe warsztaty były finalnym spotkaniem międzyszkolnych grup twórczych w Muzeum Miejskim i otaczającym go parku. Zajęcia odbywały się w następujących dyscyplinach: land-artu (sztuka Ziemi), fotografii, poezji, edukacji regionalnej i europejskiej oraz dziennikarstwa. Materiał został opracowany w postaci biuletynu dokumentującego przebieg warsztatów.

Autorzy: Maria Z. Pulinowa, Foto: Maria Z. Pulinowa