XII. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

W dniach od 30 sierpnia do 2 września w Kielcach odbył się XII. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Podczas MSPO 2004 swoje nowości wystawiało 283 przedsiębiorstw związanych z przemysłem zbrojeniowym z 22 krajów z całego świata. Dzięki współpracy Uniwersytetu Śląskiego z Oddziałem Południowym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych (OP OSPOIN), już po raz drugi, nasza uczelnia mogła przedstawić swoje osiągnięcia oraz propozycje naukowe m.in. Studia Podyplomowe Ochrony Informacji Niejawnych i Administracji Bezpieczeństwa Informacji - organizowane przez Wydział Informatyki i Nauk o Materiałach.

Zwiedzający Targi mogli również zapoznać się z działalnością Uczelni w zakresie obronności kraju. W wyniku naszej pracy działalności otrzymaliśmy w tym roku Certyfikat - Narodowy Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej (NCAGE), nadany przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w Warszawie, który umożliwia zawieranie umów z krajami wchodzącymi w skład NATO w zakresie badań naukowych.

mgr inż. Witold Cybulski
Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych