Odszedł senator Adam Graczyński

26 sierpnia 2004 r., w wieku 64 lat, po ciężkiej chorobie,

Adam Graczyński
zmarł Senator RP Adam Graczyński. Znany był ze swej szerokiej działalności społecznej na rzecz rozwoju naszego regionu. Otwarty i wrażliwy na krzywdę innych, popierał inicjatywy mające na celu poprawę sytuacji życiowej społeczności lokalnej, a w szczególności ludzi młodych. Był twórcą i przewodniczącym Rady Fundacji Śląskiego Funduszu Stypendialnego. Dzięki jego działalności, z pomocy Funduszu od 2001r. skorzystało ponad 150 studentów ze Śląska.

Senator w ostatniej rozmowie z redakcją "Gazety..." podkreślał, że najlepszym sposobem na promocję Śląska jest kształcenie młodych ludzi, którzy będą reprezentować nasz region i staną się w przyszłości cenionymi pracownikami w każdym zakątku Polski. Dlatego zachęcał wszystkich, którym leży na sercu dobro Śląska, a także dobro utalentowanej młodzieży, do współpracy i pomocy. Kilka dni przed śmiercią, na łamach Dziennika Zachodniego, wzywał do dyskusji na temat Śląska. 2 września w mikołowskim kościele św. Wojciecha odbyła się msza pogrzebowa. W ostatniej drodze, na cmentarz przy ul. Francuskiej w Katowicach towarzyszyła Zmarłemu rodzina, najbliżsi oraz przedstawiciele władz. W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział m.in.: marszałek Senatu Longin Pastusiak, wojewoda śląski Lechosław Jarzębski, przewodniczący SLD Krzysztof Janik i liczni przedstawiciele władz samorządowych. Orkiestra kopalni "Bolesław Śmiały" odegrała hymn państwowy, a Wojewódzki Sztab Wojskowy wystawił kompanię honorową WP. Arcybiskup Damian Zimoń podkreślił, że Adam Graczyński spocznie na cmentarzu obok zasłużonych dla Polski i regionu Józefa Rymera, Wojciecha Korfantego i Jerzego Ziętka.

Adam Graczyński urodził się w Gorlicach, ale od lat mieszkał i pracował na Śląsku. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach, a potem Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej. W latach 1989- 2001 kierował Głównym Instytutem Górnictwa, tworzył Polską Izbę Ekologiczną, fundusz Silesia. W 2000 r. został uhonorowany Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji w kategorii menadżer. W 1999 r. odebrał z rąk prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Jego dobroć i służba innym pozostaną na zawsze w naszej pamięci.

Autorzy: Krystian Dudek