W 13. ROCZNICĘ ŚMIERCI PROFESORA WALERIANA PAŃKI

WIZYTA INNA NIŻ WSZYSTKIE

7 października 2004 r. minie kolejna smutna i bolesna rocznica tragicznej śmierci Profesora Waleriana Pańki. Tym razem nie będzie to wspomnienie w minorowym nastroju, ponieważ Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Śląskiego wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji, zorganizowała przyjazd uczniów z rodzinnej miejscowości Profesora. Szkoła Podstawowa w Turzym Polu koło Brzozowa (woj. podkarpackie) nosi Jego imię i czci pamięć Profesora najlepiej jak potrafi. Młodzież opiekuje się grobem, urządza biegi przełajowe i przeglądy zespołów tanecznych. Komisja Zakładowa NSSZ "Solidarność" wspiera działalność szkoły ofiarowując niewielkie kwoty pieniężne na dofinansowanie kółek zainteresowań pracujących w szkole. Tym razem postanowiono zaprosić grupę dzieci i opiekunów do Katowic, by mogły zobaczyć naszą Alma Mater, miejsce pracy swojego patrona oraz sam Śląsk.

Dzieci przebywały u nas od 16 do 19 sierpnia 2004 r. i zamieszkały w Domu Studenckim nr 7 w Katowicach-Ligocie.

17 sierpnia, przed południem pod opieką Pani Ewy Żurawskiej i Pani Lucyny Puławskiej zwiedziły budynek Rektoratu, Wydziału Prawa i Administracji (stary i nowy), Bibliotekę oraz centrum Katowic. Natomiast po południu spacerowały w Parku Kościuszki, gdzie miały okazję zobaczyć Wieżę Spadochronową i złożyć kwiaty pod pomnikiem poległych górników w Kopalni Wujek.

18 sierpnia dzieci odwiedziły Sztolnię Czarnego Pstrąga oraz Stację Satelitarną na Wydziale Nauk o Ziemi, gdzie z platformy widokowej oglądały panoramę miast Śląska. Na trasie opiekę sprawowały Pani Maria Krzanowska i Pani Izabela Rygielska. Uczniowie podziwiali centrum Sosnowca, w tym przede wszystkim pomnik Jana Kiepury i Katedrę.

19 sierpnia był dniem zabaw. Najpierw, pod czujny okiem Pani Grażyny Pastewnej, dzieci oglądały niebo w Śląskim Planetarium, a następnie odwiedziły śląskie ZOO i Wesołe Miasteczko.

20 sierpnia uczniowie powrócili do Turzego Pola.

Przyjazd dzieci nie doszedłby do skutku gdyby nie pomoc wielu osób: J.M. Rektora prof. dra hab. Janusza Janeczka, Pana Dziekana Wydziału Prawa i Administracji prof. dra hab. Kazimierza Zgryzka, Pana Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi prof. dra hab. Jacka Jani, Pani Dyrektor mgr Mirosławy Frąckowiak, Kierownika Osiedla Akademickiego w Ligocie mgra Jerzego Kysia oraz członków KZ NSZZ "Solidarność".

Za życzliwość i otwarte serca, w imieniu organizatorów dziękuję.