PODRÓŻ DO KRAINY WYOBRAŹNI

W lipcu 2002 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego zrodził się pomysł utworzenia stowarzyszenia studenckiego o dość nietypowym charakterze. Zamiast standardowej formuły koła naukowego, założyciele postanowili zorganizować teatr. Patronat nad przedsięwzięciem sprawuje dr Grzegorz Mitrowski, a Studenckie Koło Artystyczne Teatr "Instytut Bajek" skupia przede wszystkim studentów i absolwentów filozofii.

Koło artystyczne, działające na Wydziale Nauk Społecznych, jest teatrem autorskim, który wystawia sztuki napisane przez Dominikę Porwit, studentkę czwartego roku filozofii. W rolę aktorów także wcielają się młodzi ludzie, zainteresowani pracą teatralną. - Teatr był od zawsze moją pasją, chciałam pisać sztuki i wystawiać je na scenie. Podczas studiów okazało się, że część znajomych podziela moje zainteresowania i dzięki temu mogłam urzeczywistnić swoje marzenie - założyliśmy "Instytut Bajek" - opowiada Dominika Porwit. Nazwa koła nie jest przypadkowa, łączy ona w sobie elementy o zupełnie odmiennym charakterze. - "Instytut" ma wskazywać na coś mądrego, wyuczonego. Ten człon nazwy kojarzy się ze sferą rozumową. W swoistej opozycji do niego znajduje się "bajka" - urzeczywistnienie wrażliwości i wyobraźni - komentuje autorka sztuk. Dramaty wystawiane przez teatr studencki pokazują, co się dzieje z psychiką człowieka, gdy traci on marzenia. Każdy dorosły, w głębi duszy, pozostaje bowiem dzieckiem.

Teatr "Instytut Bajek" zadebiutował w marcu 2003 roku w katowickim klubie Gugalander monogramem "Niepokój Panny Marzycielki". Sztuka ta została wystawiona także w Bytomiu, w kawiarni literackiej Suplement. - Przygotowanie każdego spektaklu wymaga ogromnego nakładu pracy i przede wszystkim czasu. Aktorzy muszą być zaangażowani w pracę teatralną, każda próba wymaga od nich nowych umiejętności. W związku z tym wystawiamy sztuki dosyć rzadko - mówi Dominika. Mimo ograniczeń finansowych, lokalowych i czasowych, koło rozwija swoją działalność. Studenci, skupieni w "Instytucie Bajek", przygotowali m.in. oprawę teatralną wernisażu w starej elektrowni w Bytomiu Szombierkach, wzięli również udział w "Przeglądzie działań wrażliwych" w Rybniku. Jednak największym sukcesem zespołu teatralnego jest zdobycie pierwszego miejsca na festiwalu "Przedstawienie na zaliczenie", organizowanym przez Teatr Korez. Wyróżniona sztuka nosi tytuł "Odbicia". - W najbliższym czasie zamierzamy rozpocząć przygotowania do jubileuszu prof. dr. hab. Józefa Bańki, do którego tworzymy oprawę teatralną. Są to plany na paź- dziernik. Mam nadzieję, że uda nam się je w pełni zrealizować - dodaje założycielka teatru.

"Instytut Bajek" współpracuje z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej, działającym przy Teatrze Ateneum. W zamian za szkolenia i warsztaty z zakresu teatrologii, prowadzone przez Dominikę, Ateneum udostępnia młodym aktorom salę do prowadzenia prób, pomaga też finansowo. Teatr studencki nawiązał również współpracę z katowicką Akademią Muzyczną, dzięki czemu młodzi muzycy komponują muzykę do inscenizacji "Instytutu Bajek".

Podstawowym problemem, z którym boryka się Studenckie Koło Artystyczne Wydziału Nauk Społecznych Teatr "Instytut Bajek", jest brak aktorów. Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt z Dominiką Porwit.