ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2004/2005 W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

Uczelniana centralna inauguracja roku akademickiego 2004/2005 30 września 2004 r. o godz. 11:00 w auli Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu, przy ul. Będzińskiej
Wydziałowe inauguracje studentów pierwszych lat studiów 1 października 2004 r.
Zajęcia dydaktyczne:
okres zajęć dydaktycznych od 1 października 2004 r. do 22 grudnia 2004 r.
wakacje zimowe od 23 grudnia 2004 r. do 3 stycznia 2005 r.
okres zajęćod 4 stycznia 2005 r. do 22 stycznia 2005 r.
zimowa sesja egzaminacyjnaod 24 stycznia do 14 lutego 2005 r
okres zajęćod 15 lutego do 24 marca 2005 r.
wakacje wiosenneod 25 marca do 30 marca 2005 r.
okres zajęćod 31 marca do 4 czerwca 2005 r.
letnia sesja egzaminacyjnaod 6 czerwca 2005 r. do 30 czerwca 2005 r.
zakończenie sesja poprawkowej
i zaliczenie roku studiów
do 25 września 2005 r.
(z wyjątkiem ostatnich lat studiów)
zakończenie roku akademickiego30 września 2005 r.