WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

Wykłady odbywają się w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ przy ul. Bankowej 9 w każdy czwartek o godzinie 16:00.

Wykłady są otwarte i może wziąć w nich udział każdy zainteresowany problematyką środowiskową. Udział jest bezpłatny.

Obecność na większości wykładów w roku akademickim 2003/2004 umożliwia studentom UŚ zaliczenie semestralnego wykładu monograficznego w ramach zajęć fakultatywnych* (2 pkt. ECTS za semestr).

PROGRAM - semestr II