Kronika Uniwersytecka - Luty 2004

Paszporty "Polityki" dla absolwentów UŚ

Wśród jedenastu tegorocznych laureatów Paszportów "Polityki" znalazło się dwóch absolwentów Uniwersytetu Śląskiego: w kategorii literatury zwyciężył Wojciech Kuczok, a w kategorii filmowej Andrzej Jakimowski. Wojciech Kuczok, absolwent Wydziału Filologicznego, jest autorem wielokrotnie nagradzanej powieści Gnój, dotyczącej problemu przemocy i okrucieństwa w rodzinie. Andrzej Jakimowski, absolwent Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego, został nagrodzony za debiutancki film Zmruż oczy - poetycką etiudę o polskiej prowincji.

12. Finał WOŚP - sportowo i artystycznie

12 tys. złotych zebrali organizatorzy akcji Studenci i sportowcy - dzieciom, która odbyła się 11 stycznia w Chorzowie w ramach 12. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Foto: Mariusz Kolasiński
12. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Chorzowie.
Stoją (od lewej): Prezes Klubu Uczelnianego AZS UŚ Aleksander Fangor
oraz Prorektor ds. Kształcenia UŚ prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz.

Pieniądze zostały przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla ratowania życia niemowląt i dzieci młodszych. Klub Uczelniany AZS UŚ, Klub Uczelniany AZS chorzowskiego Wydziału Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie zorganizowali turniej halowej piłki nożnej (futsalu), w którym obok pierwszo- i drugoligowych drużyn udział brały drużyny studentów. W studenckim klubie Straszny Dwór w ramach Finału WOŚP odbył się cykl koncertów muzycznych.

Nominacje profesorskie

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej postanowieniem z 11 grudnia nadał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych Halinie Teresie Mazurek oraz Januszowi Gruchale. Prof. dr hab. Halina Mazurek pracuje w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej na Wydziale Filologicznym UŚ, a prof. dr hab. Janusz Gruchała jest pracownikiem Zakładu Historii Nowożytnej XIX w. na Wydziale Nauk Społecznych UŚ.

Studenci UŚ w Akademii "Artes Liberales"

Troje studentów I roku Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego: Karolina Pawlik, Ryszard Pawlik i Przemysław Piwowarczyk, zostało przyjętych w poczet studentów Międzyuczelnianych Indywidualnych Studiów Humanistycznych w ramach programu Akademia "Artes Liberales".

Akademia "Artes Liberales" tworzona jest przez osiem uniwersytetów polskich: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Śląski oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Udział w prestiżowym programie pozwala zakwalifikowanym studentom na odbywanie studiów interdyscyplinarnych w wybranych ośrodkach akademickich.

Prof. M. Małuszyński nagrodzony przez IAEA

Prof. zw. dr hab. Mirosław Małuszyński, Kierownik Katedry Genetyki na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, został uhonorowany nagrodą International Atomic Energy Agency: Distinguished Service Award. Nagroda przyznawana jest członkom IAEA za wybitne osiągnięcia w dziedzinie szeroko rozumianych badań nad energią atomową. Prof. Małuszyński - lider projektu oraz pani Rownak Afza - współpracownik w badaniach w IAEA odebrali nagrodę za wybitne prace dotyczące technologii mutacji roślin, dzięki którym można stworzyć odmiany roślin bardziej odpornych na suszę, szkodniki i zasolenie wody i przyczyniające się w ten sposób do zwiększenia plonów. Technologia ta jest pomocna w łagodzeniu skutków głodu, biedy i niedostatku żywności oraz przyniosła członkom IAEA i FAO wiele korzyści ekonomicznych i społecznych.

Przysposobienie obronne dla studentów

Umowa pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Towarzystwem Wiedzy Obronnej w Warszawie, dotycząca prowadzenia konsultacji i egzaminów z zakresu przysposobienia obronnego studentek i studentów, została podpisana 20 stycznia.

Na podstawie umowy, zgodnej z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministra Zdrowia z 2 października 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek (Dz.U. Nr 174 poz. 1686) oraz zarządzeniem nr 80/2003 z 30 października 2003 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie sposobu przeprowadzenia przysposobienia obronnego studentów i studentek w Uniwersytecie Śląskim, studenci i studentki UŚ mogą na swój wniosek odbyć przysposobienie obronne w pierwszym semestrze drugiego roku studiów zawodowych lub w drugim semestrze drugiego roku jednolitych studiów magisterskich.

Na podstawie wspomnianego zarządzenia JM Rektora studenci i studentki Uniwersytetu Śląskiego mogą na swój wniosek odbyć przysposobienie obronne w pierwszym semestrze drugiego roku studiów zawodowych lub w drugim semestrze drugiego roku jednolitych studiów magisterskich. W roku akademickim 2003/2004 stosowny wniosek należało złożyć w dziekanatach do 20 listopada 2003 r.

Przysposobienie obronne jest przedmiotem nieobowiązkowym, kończącym się egzaminem. Prowadzone jest przez okres jednego semestru w systemie samokształcenia i konsultacji. Student, który odbył przeszkolenie oraz zdał egzamin, może złożyć (w terminie jednego miesiąca od dnia zdania egzaminu) wniosek do właściwego ze względu na miejsce zameldowania komendanta uzupełnień o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego, zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP. Efektem odbycia przez studenta przeszkolenia wojskowego w trakcie studiów jest uregulowanie powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i przeniesienie do rezerwy.

W związku z dużą ilością pytań w sprawie Przysposobienia obronnego studentów i studentek w szkołach wyższych Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu zdecydowało, że na stronie internetowej: http://www.menis.gov.pl (w dziale: Szkoły wyższe, poddział: Przysposobienie obronne studentów i studentek) umieszczać będzie informacje i wyjaśniać wątpliwości związane z tym przedmiotem.

Opracowała:
MAŁGORZATA KRASUSKA-KORZENIEC
Biuro Promocji i Karier UŚ