A, B, C i co dalej?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach podejmuje działania wychodzące naprzeciw zapotrzebowaniu rodzin w zakresie dodatkowej pomocy edukacyjnej dzieciom. Trwa trzecia edycja programu "A, B, C i co dalej?", którego celem jest kontynuacja nauki przez dzieci i młodzież, a zadaniem pomoc w przezwyciężaniu trudności edukacyjnych.

Alternatywne działania podejmowane przez Ośrodek są przykładem szerokiego spojrzenia na problemy rodzin znajdujących się w trudnym okresie życiowym. Pozwala to na dostosowanie zakresu proponowanych form pomocy w tym szerokiej pracy socjalnej.

Dzieci otrzymują tym sposobem szansę na przyszłość. Poprzez naukę mają możliwość zdobycia zawodu, a w przyszłości pracy dającej samodzielność. Bezpłatne korepetycje są udzielane nieodpłatnie przez studentów studiów dziennych oraz zaocznych. Zważając na trudną sytuację na rynku pracy jest to równocześnie szansa dla absolwentów, studentów ostatnich lat studiów na zdobycie doświadczenia w pracy z dziećmi lub młodzieżą. Przeciwdziałanie bezczynności absolwentów jest jednym z celów programu.

Obecnie z bezpłatnych korepetycji korzysta 72. dzieci, którym pomaga 45. wolontariuszy. W kolejce po korepetycje oczekuje około 60 dzieci. Od marca rozpoczynają się korepetycje w 4 katowickich szkołach.

Pilnie poszukujemy studentów dobrej woli, którzy pomogą dzieciom w nauce. Osoby chętne do udzielenia korepetycji proszone są o kontakt z Anetą Śliwińską (koordynatorem programu) pod numerem telefonu 259 95 07 w godzinach od 8.00 do 15.00 lub kontakt osobisty w Zespole Poradnictwa specjalistycznego dla Rodzin w Katowicach przy ul. Morcinka 19a.

Korepetycje są udzielane w domach dzieci oraz od marca będą udzielane w szkołach.
Od osób, chcących zostać wolontariuszami, oczekujemy:

  • gotowości i chęci pomagania,
  • wrażliwości na los innych,
  • szeroko otwartego serca,
  • obowiązkowości,
  • deklaracji z jakich przedmiotów mogą udzielać korepetycji.