jak w garncu

Letni semestr bieżącego roku akademickiego rozpoczynamy serią atrakcyjnych dodatków. Razem z lutowym numerem "Gazety Uniwersyteckiej UŚ" publikujemy dodatek specjalny dla maturzystów: "co-gdzie-kiedy", stanowiący bardzo skróconą wersję Informatora dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Śląskim. Marcowe wydane naszego miesięcznika zostanie natomiast wzbogacone o dziesiąty dodatek kulturalny, poświęcony pierwszemu z cyklu Spotkań Popiołkowskich, zainaugurowanego w listopadzie z inicjatywy prof. dr. hab. Tadeusza Sławka - Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego. Z kolei w kwietniu powrócimy do jednego z niezapomnianych wydarzeń ubiegłego semestru - Dziesiątego Wieczoru Akademickiego, którego gościem był prof. Jerzy Stuhr - aktor, reżyser, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie. Autoryzowany wykład Profesora, wraz z relacją z uroczystości i bogatą dokumentacją fotograficzną, ukaże się w postaci jedenastego dodatku kulturalnego "Gazety...".

Tymczasem w wydaniu bieżącym prezentujemy kolejny z serii wywiadów z włodarzami miast uniwersyteckich. Do dyskusji o współpracy uczelni z władzami samorządowymi zaprosiliśmy tym razem Burmistrza Cieszyna Bogdana Ficka. W numerze marcowym zaprosimy Drogich Czytelników do Rybnika - na rozmowę z prezydentem miasta oraz wizytę w Zespole Szkół Wyższych, którego integralną część stanowi ośrodek Uniwersytetu Śląskiego. Na dalszych stronach lutowej "Gazety..." znajdą Państwo jeszcze - między innymi - sylwetki tegorocznych stypendystów Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (którzy odebrali okolicznościowe dyplomy 19 stycznia) oraz bieżącą ofertę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - uznawanej za najważniejsze z pozabudżetowych źródeł finansowania nauki w Polsce.

Marcowe strony "Gazety Uniwersyteckiej UŚ" poświęcone zostaną w dużej mierze relacji z uroczystości otwarcia Międzywydziałowej Auli - Centrum Konferencyjnego na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu. Ceremonię uświetniła obecność Krystyny Łybackiej - Minister Edukacji Narodowej i Sportu. Miłośnikom kontaktów międzynarodowych polecamy zaś materiał na temat współpracy dwóch Uniwersytetów Śląskich (nomen omen!) istniejących po obydwu stronach granicy polsko-czeskiej - w Katowicach i w Opawie.

Zainteresowanych ofertą dydaktyczną naszej Alma Mater zapraszamy również na strony dwóch wydanych w lutym publikacji: Informatora dla kandydatów na Studia w Uniwersytecie Śląskich oraz Informatora o studiach podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim. Obydwie książki są dostępne w księgarni Wydawnictwa UŚ (Rektorat uczelni przy ul. Bankowej 12 w Katowicach). Dodatkowych informacji udziela zespół redakcyjny, nr tel.: (32) 359 17 31, fax: (32) 359 19 49.

Autorzy: Redakcja