Niepełnosprawni - informacja i pomoc

W środę 10 grudnia 2003 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Europejskie Forum Studentów AEGEE zorganizowało konferencję pt. Niepełnosprawni - informacja i pomoc.

Jej celem było podsumowanie działań instytucji, szkół, fundacji i stowarzyszeń, działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Spotkanie stanowiło świetną okazję do zebrania informacji na temat przebiegu Roku Niepełnosprawnych na Śląsku i stworzenia kalendarium kolejnych inicjatyw. Bezpośrednimi adresatami projektu byli młodzi ludzie - uczniowie specjalnych szkół gimnazjalnych oraz wszyscy studenci z terenu Katowic. W ramach projektu organizatorzy zaprosili do współpracy wykładowców Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Akademii Pedagogicznej w Krakowie, a także śląskie szkoły specjalne. Wychowankowie tych placówek uczestniczyli w konkursie plastycznym. W ramach projektu odbył się również koncert charytatywny Jana "Kyksa" Skrzeka wraz z licytacją. O patronat honorowy nad przebiegiem imprezy zostali poproszeni: Jolanta Kwaśniewska, Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, Wojewoda Śląski oraz JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego.

Organizatorzy zaprosili do udziału w konferencji wiele środowisk, min.: Kolegium Nauczycielskie Pedagogiki Specjalnej w Gliwicach, Pełnomocnika Prezydenta Katowic ds. Osób Niepełnosprawnych; Ośrodek Rehabilitacyjno-Oświatowy dla Dzieci Niepełnosprawnych; Centrum Rozwoju Dziecka; Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej; "Akcent" - Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; "Forum On" - Unia na Rzecz Integracji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Konsultanta ds. osób niepełnosprawnych Uniwersytetu Śląskiego Annę Wandzel.

Poruszono również kwestię przejawów nietolerancji, z jaką spotykają się studenci niepełnosprawni ze strony swych pełnosprawnych kolegów i wykładowców. Co nie powinno w ogóle mieć miejsca w środowisku uniwersyteckim. Niestety konferencja odbyła się w obecności kilkunastoosobowej zaledwie widowni, co nie odzwierciedlało wagi omawianych problemów i gości biorących udział w przedsięwzięciu. Wg danych Spisu Powszechnego z 2002 roku Śląsk zajmuje 4. miejsce w kraju pod względem liczby osób niepełnosprawnych. Co ósma osoba w naszym regionie to osoba niepełnosprawna. Czyżby wszyscy wiedzieli wszystko o niepełnosprawnych i ich problemach?

opracował KRYSTIAN DUDEK
(przy współpracy Biura Osób
Niepełnosprawnych UŚ)

STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI
W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

JEDNOSTKA LICZBA STUDENTÓW
WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA 12
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY W KATOWICACH 22
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY W SOSNOWCU 16
WYDZIAŁ NAUK O ZIEMII 13
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 51
WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 24
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 28
WYDZIAŁ RADIA I TELEWIZJI 2
WYDZIAŁ TEOLOGICZNY 6
WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUK O MATERIAŁACH 26
KOLEGIUM JĘZYKA BIZNESU 4
SZKOŁA ZARZĄDZANIA W Chorzowie 3
MIĘDZYWYDZIAŁOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE 5
MIĘDZYWYDZIAŁOWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE -
MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA NAUK POLITYCZNYCH -
OŚRODEK DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ W JASTRZĘBIU 15
OŚRODEK DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ W RYBNIKU 9
FILIA W CIESZYNIE 30
SUMA 270

KONTAKTY, KTÓRE MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ:

 • Ośrodek Rehabilitacyjno-Oświatowy Dla Dzieci Niepełnosprawnych. Centrum Rozwoju Dziecka. Katowice, ul. Ułańska 5a; tel. 250 44 99
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej: www.silesia-region.pl/rops
 • "Akcent" - Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Katowice, ul. Rataja 14. Mieści się tam również Policealne Studium Kształcące Informatyków. "Akcent" szuka ludzi, którzy pomagaliby ich podopiecznym w codziennych obowiązkach, takich jak: gotowanie, robienie zakupów, sprzątanie, pranie czy po prostu czasami dotrzymywali towarzystwa.
 • Urząd Miasta Katowice. Stefania Gowda (Pełnomocnik Prezydenta Katowic ds. Osób Niepełnosprawnych).
 • Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach (planuje zorganizować integracyjny, międzynarodowy wyjazd osób niepełnosprawnych do Zakopanego, w ramach programu "Młodzież") www.kn-gliwice.edu.pl
 • Anna Wandzel (Konsultant ds. osób niepełnosprawnych UŚ)
  Katowice ul. Bankowa 14, pokój 410 a
  tel.: 258 72 38 lub 258 24 41 wew. 1672
  e-mail: sn@us.edu.pl
  godziny urzędowania: 8.00 - 15.00