studenci publikują

Z ogromną przyjemnością prezentujemy na stronach "Gazety Uniwersyteckiej UŚ"

okładka
informacje o wartościowych publikacjach studentów naszej uczelni. Mamy nadzieję, że będzie ich coraz więcej (publikacji i informacji). Tym razem chcielibyśmy przybliżyć Czytelnikom "Gazety..." dwa zbiory. Pierwszy (już nienowy) wydany został przez studentów Wydziału nauk o Ziemi w Sosnowcu, drugi zaś powstał na Wydziale Nauk Społecznych w Katowicach.

Karpaty - góry zakręcone. Badania geofizyczne próbek skalnych z wybranych jednostek geologicznych - tom wydany w serii "Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego", redagowanej przez prof. dr. hab. Andrzeja T. Jankowskiego. Autorami pomieszczonych w nim tekstów są pracownicy Katedry Geologii Stosowanej WNoZ oraz - w przeważającej części - członkowie Studenckiego Koła Naukowego Geofizyków. Książka zawiera plon badan prowadzonych w trakcie dwóch obozów naukowych: "BIESCZADY 2001" oraz "RUMUNIA 2002", zorganizowanych przez Koło, kiedy to zebrano próbki skał pochodzące z różnych jednostek geologicznych Karpat Wschodnich i Południowych - terenów znanych z niezwykłej urody krajobrazu. Następnie - na podstawie porównania właściwości fizycznych skał przetestowano hipotezę wypiętrzania się Karpat zakładającą ruch translacyjny masywu panońskiego z kierunku zachodniego na wschód. Zainteresowanych wynikami i interpretacją badań zapraszamy na strony książki. Mosty: antropologia - medioznawstwo

okładka
to pierwszy zeszyt naukowy Międzywydziałowego Stowarzyszenia Dziennikarzy "MOSTY" - studenckiego koła naukowego, działającego przy Wydziale Nauk Społecznych UŚ w Katowicach. Opiekunem naukowym koła jest dr Bernard Grzonka z Zakładu Systemów Politycznych Państw Europy Środkowej i Wschodniej Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

We wstępie do tomu (zredagowanego przez Macieja Chowanioka i Michała Kaczmarczyka) czytamy: Działalność studenckich kół naukowych pozwala - między innymi - na prowadzenie indywidualnie zaprojektowanych badań, tworzenie pól do dyskusji nad interesującymi kwestiami czy wreszcie - do doskonalenia własnego warsztatu naukowego. Wyzwanie podjęło siedmioro młodych badaczy. Pierwsza z zapowiadanego cyklu publikacji SKN "MOSTY" zawiera uporządkowane dwudzielnie teksty. Pierwsza część poświęcona została dociekaniom antropologicznym (narracje/tożsamość), druga - studiom dziennikarskim. Niecierpliwie czekamy na następne zeszyty.

Autorzy: Redakcja