Akademicka "Harmonia" w Konfraterni

Sobota, piętnasty listopada 2003 roku, dla wielu był dniem całkiem zwyczajnym. Wtedy jednak, w Katowicach, narodziła się Ogólnopolska Konfraternia Najstarszych Chórów i Orkiestr.

logo
Rozwinięte zostało dzieło wcześniejsze, tu bowiem, przed trzema laty, 2 marca 2000 roku, powołano do życia Konfraternię Najstarszych Chórów i Orkiestr Województwa Śląskiego. Dla uczestników obu wydarzeń były to więc dni wyjątkowe.

Mnóstwo takich dni było w dziejach śląskiego ruchu śpiewaczego. Przeżywali je na swój sposób, patetyczny, przesycony miłością do rodzinnej ziemi, przodkowie dzisiejszych chórzystów. W 1910 roku utworzyli Związek Śląskich Kół Śpiewaczych. Śpiewali, grali, pisali. Niewprawną ręką, często nieporadnie władając słowem, prowadzili kronikarskie zapiski. Łączyli słowa w zdania, z nich budowali akapity i dodawali je do siebie, tworząc strony kolejnych rozdziałów wielkiej historii społecznego ruchu muzycznego... Żmudna to była praca. Z niej zrodziła się Księga najstarszych chórów i orkiestr Województwa Śląskiego.

Każdy z przedstawionych w Księdze zespołów liczy sobie co najmniej 90 lat. Wszystkie są członkami Konfraterni, której Akt założycielski, ogłoszony został 15 kwietnia 2000 roku na Święcie Śpiewaka i Muzyka z okazji 90-lecia Oddziału Śląskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. W dokumencie tym zapisano m.in.: ...Społeczny ruch muzyczny jest wielkim darem [...], który z pokolenia na pokolenie przenosi najcenniejsze wartości płynące z upowszechnienia piękna muzyki [...] Członkowie Konfraterni pragną być strażnikiem tradycji śpiewaczych i muzykowania...

Takim "strażnikiem tradycji śpiewaczych i muzykowania" jest dziś m.in. Akademicki Chór "Harmonia" w Cieszynie. Zespół ten kontynuuje dzieło, utworzonego w 1908 roku, Towarzystwa Śpiewaczego "Harmonia". W tamtym odległym czasie "Harmonię" tworzyli śpiewający mężczyźni. Panie śpiewały wówczas w osobnej, lecz mocno z męską "Harmonią" związanej grupie. Kroniki śpiewaczego ruchu wspominają o wybitnych postaciach związanych z cieszyńską "Harmonią", zwłaszcza o dyrygentach, którymi byli m.in. Karol Berger, Edward Bubik, Antoni Poćwierz, Jerzy Hadyna. Do wybitniejszych przedwojennych osiągnięć zespołu należało wystawienie w dniu 11 listopada 1932 roku opery S. Moniuszki Flis.

Dzieje współczesne "Harmonii" związane są ściśle z historią cieszyńskiej Filii Uniwersytetu Śląskiego. Kiedy w 1971 roku utworzono w Cieszynie Wydział Pedagogiczno-Artystyczny inicjatywę przejęli studenci, przede wszystkim słuchacze kierunku Wychowanie Muzyczne. Wkrótce "Harmonia" uzyskała status chóru akademickiego. I tak jest do dzisiaj. Cieszyński chór należy do najbardziej dynamicznych tego rodzaju zespołów w Polsce, często występuje w kraju i za granicą, zdobywa konkursowe laury, wciąż wzbogaca i urozmaica repertuar. Niewątpliwa to zasługa śpiewającej młodzieży, ale i kolejnych dyrygentów, pedagogów i zarazem wybitnych artystów związanych z dzisiejszym Instytutem Muzyki. Pierwszym dyrygentem akademickiej "Harmonii" był Władysław Wilczak, następnie zespołem kierowała Helena Danel-Bobrzyk, potem przez ponad dwadzieścia lat do sukcesów artystycznych chóru przyczyniała się Halina Goniewicz-Urbaś, od 1999 roku cieszyńską "Harmonię" prowadzi Izabella Zielecka-Panek. Jako jeden z najstarszych i najmłodszych zarazem zespołów Śląska Cieszyńskiego Akademicki Chór "Harmonia" stał się wizytówką nie tylko całego regionu, ale przede wszystkim wysokiego poziomu kultury muzycznej Polski - napisała obecna dyrygentka zespołu w Księdze najstarszych chórów i orkiestr Województwa Śląskiego.

W sobotę 15 listopada, kiedy to w Katowicach rodziła się Ogólnopolska Konfraternia Najstarszych Chórów i Orkiestr, wydarzeniu temu towarzyszyło kilka imprez. Przed południem, w Bibliotece Śląskiej, otwarto wystawę Historia w obrazach zamknięta - fotografie chórów śląskich w zbiorach Śląskiej Biblioteki Muzycznej. Odbyła się też sesja popularno-naukowa, podczas której mówiono o najstarszym okresie dziejów śpiewactwa w Polsce. Po południu zaś w ewangelickim kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach odbył się koncert z udziałem kilku spośród chórów, członków Konfraterni Najstarszych Chórów i Orkiestr Województwa Śląskiego. Wystąpił również Akademicki Chór Mieszany "Harmonia" z Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Śpiewał jak zwykle pięknie, zaś zgromadzeni słuchacze, w tym chórzyści z innych należących do Konfraterni zespołów, usłyszeli m.in. utwory skomponowane przez Józefa Świdra - twórcę związanego wieloletnią działalnością z historią cieszyńskiej uczelni. Dyrygowała Izabella Zielecka-Panek.

Autorzy: Wojand