Stopnie i tytuły naukowe - Luty 2004

Doktoraty:

Wydział Nauk Społecznych
Dr Iwona PIETRZYK
Dr Dariusz BĘBEN

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Dr Agnieszka BŁOŃSKA