Historia bliżej ludzi

We wrześniu w Archiwum Państwowym w Katowicach otwarto nowoczesną pracownię udostępniania zasobów archiwalnych i informacji. Będzie ona służyć wszystkim osobom korzystającym z bogatych zbiorów tej instytucji, a zatem przede wszystkim studentom, historykom i regionalistom badającym przeszłość Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Uruchomienie pracowni było wydarzeniem kończącym obchody 70-lecia katowickiego archiwum.

Otwarcie pracowni
Otwarcie pracowni udostępniania zasobów archiwalnych.
Symbolicznego przełamania pieczęci dokonują: Dyrektor Henryk Kurowski
z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państowywych oraz Elżbieta Matuszek,
Kierownik Oddziału Udostępniania Zasobów Archiwalnych
i Informacji Archiwum Państwowego w Katowicach.

Archiwum Państwowe w Katowicach przechowuje kilkanaście tysięcy metrów bieżących akt wytworzonych głównie przez instytucje administracji państwowej i samorządowej, wymiar sprawiedliwości, instytucje kulturalno - oświatowe, spółdzielcze i społeczne, stowarzyszenia, partie polityczne i zakłady przemysłowe. W zasobach archiwum znajdują się również zbiory sfragistyczne, fotograficzne i filmowe. Do szczególnie cennych zabytków należą: protokolarz miasta Woźniki (1482-1598), zawierający zapisy w języku czeskim, polskim, łacińskim i niemieckim oraz czerwona księga miejska Mysłowic (1590-1700). Archiwum posiada także wielotysięczny zbiór kartograficzny, w którym na szczególną uwagę zasługuje kolorowa mapa gospodarcza ziemi pszczyńskiej Andreasa Hindenberga z 1636 roku.

Archiwum Państwowe w Katowicach prowadzi działalność edukacyjną - organizuje konferencje, wykłady oraz szkolenia dla uczniów i studentów, stanowi bazę źródłową do licznych badań naukowych, przygotowuje ekspozycje, na których prezentowane są materiały historyczne dotyczące dziejów Śląska. Nowo otwarta pracownia znacznie ułatwi korzystanie z bogatych zbiorów archiwum. Umożliwi pracę naukową w godnych warunkach, dzięki niej archiwum pełnić będzie tę funkcję, którą pełni w krajach Europy Zachodniej - stanie się miejscem otwartym i przyjaznym także dla zwykłych ludzi poszukujących śladów przeszłości, odkrywających prawdę historyczną - mówi dr Zygmunt Partyka, dyrektor AP - Warto pamiętać, że wśród instytucji naukowo - kulturalnych województwa śląskiego, obok tak znanych ośrodków, jak Biblioteka Śląska czy biblioteki akademickie, działa także Archiwum Państwowe przechowujące i udostępniające unikatowe materiały historyczne. Nowa pracownia pełnić będzie funkcję swoistej wizytówki archiwum, a jej sprawne funkcjonowanie przyczyni się do ugruntowania w świadomości mieszkańców Śląska roli i znaczenia tej instytucji - dodaje Partyka.

Pracownia udostępniania zasobów posiada nowoczesny sprzęt ułatwiający pracę z archiwaliami. Wyposażona została w podświetlone stoły, dzięki którym można badać klisze fotograficzne, posiada projektory do przeglądania mikrofilmów oraz magnetowidy służące odtwarzaniu dokumentacji mechanicznej. Pracownia połączona została z biblioteką zaopatrzoną w bogaty zbiór literatury archiwalnej. Pracownia daje szerokie możliwości korzystania z zasobów archiwum. Oprócz udostępniania materiałów na miejscu, będziemy wykonywać ich kopie, przegrywać filmy czy nagrania dźwiękowe. To znacznie ułatwi pracę badawczą nad przechowywanymi archiwaliami - wyjaśnia Elżbieta Matuszek, kierownik Oddziału Udostępniania Zasobów Archiwalnych i Informacji. Nowo otwarta pracownia czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9.00 o 18.00, a w piątki od 9.00 do 14.30. Foto: Archiwum Państwowe pracownia.doc - Otwarcie pracowni udostępniania zasobów archiwalnych. Symbolicznego przełamania pieczęci dokonują: Dyrektor Henryk Kurowski z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państowywych oraz Elżbieta Matuszek, Kierownik Oddziału Udostępniania Zasobów Archiwalnych i Informacji Archiwum Państwowego w Katowicach.

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneNowe książkiOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...