Dziennikarstwo w pigułce

Wykłady i ćwiczenia warsztatowe na temat prawa prasowego, public relations, etyki dziennikarskiej, opinii publicznej, systemów medialnych, zajęcia praktyczne poświecone gatunkom dziennikarskim, praca redakcyjna związana z przygotowaniem gazety lokalnej, dziennikarskie gry symulacyjne - to tylko kilka punktów z bogatego programu Naukowego Obozu Dziennikarskiego, który na przełomie lipca i sierpnia odbył się w Lalikach koło Zwardonia. W obozie, zorganizowanym przez Sekcję Medioznawczą Międzywydziałowego Stowarzyszenia Dziennikarzy "Mosty" pod patronatem Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, wzięło udział ponad dwudziestu studentów politologii i dziennikarstwa UŚ.

Zajęcia z podstaw prawa prasowego, prowadzone przez Dariusza Rotta..
Zajęcia z podstaw prawa prasowego,
prowadzone przez Dariusza Rotta.

Sekcja Medioznawcza MSD "Mosty" zorganizowała obóz po raz pierwszy. Pomysł zrodził się wśród studentów III roku politologii. Wcześniej podobne wyjazdy organizował Zakład Dziennikarstwa UŚ. Miały one charakter obowiązkowy i były częścią programu studiów dziennikarskich. Jednak od wielu lat tradycja wakacyjnych wyjazdów naukowych nie była kontynuowana.

W dwutygodniowym Naukowym Obozie Dziennikarskim wzięli udział studenci I, III i IV roku politologii, studiujący lub przygotowujący się do rozpoczęcia nauki w ramach specjalizacji dziennikarskiej. Opiekę nad uczestnikami wyjazdu oraz nadzór merytoryczny nad obozem sprawował dr Bernard Grzonka - opiekun naukowy Międzywydziałowego Stowarzyszenia Dziennikarzy "Mosty". Program obozu wypełniło kilkanaście godzin warsztatów na tematy dotyczące komunikacji społecznej oraz praktyki i teorii dziennikarstwa. Poprowadzili je pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego związani na co dzień z Instytutem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (dr Bernard Grzonka, dr Małgorzata Domagała, mgr Martyna Liber, dr Marek Mazur, dr Marek Migalski, dr Zbigniew Oniszczuk, dr Mirosława Wielopolska), Instytutem Socjologii (dr Katarzyna Ponikowska) oraz Instytutem Nauk o Literaturze Polskiej (dr hab. Dariusz Rott).

Zwieńczeniem zajęć realizowanych w ramach wyjazdu były przygotowane przez uczestników jednodniówki o charakterze gazet lokalnych. Studenci publikowali w nich materiały prasowe, nad którymi pracowali w czasie dwutygodniowego pobytu w Lalikach. Były to informacje, felietony, recenzje, wywiady, reportaże i artykuły problemowe na różne tematy. Chcieliśmy zaproponować studentom młodszych lat atrakcyjną formę wypoczynku, połączoną z praktyczną nauką zawodu dziennikarskiego i umiejętności z zakresu komunikacji społecznej i public relations. W ramach zajęć uczestnicy mogli poszerzać swoją wiedzę dotyczącą m.in. gatunków dziennikarskich, stylu i kultury języka polskiego, prasoznawstwa, prawa prasowego, etyki prasowej, psychologii społecznej, marketingu politycznego itd. Większość zajęć prowadzona była tzw. metodami aktywizującymi - mówi Michał Kaczmarczyk, organizator wyjazdu - Bogata oferta merytoryczna obozu i różnorodność przygotowanych zajęć pozwoliła uczestnikom w sposób oryginalny i efektywny studiować zagadnienia z zakresu teorii i praktyki dziennikarstwa oraz rozwijać swoje zainteresowania w tym zakresie - dodaje. Wśród uczestników wyjazdu największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia o charakterze praktycznym. Studenci angażowali się w pracę dziennikarską, związaną z przygotowaniem jednodniówki, gry symulacyjne, sprawdzające predyspozycje do wykonywania zawodu dziennikarza i rozwijające umiejętności w tym zakresie, ćwiczenia poświecone podstawowym gatunkom dziennikarskim: Poznaliśmy pracę dziennikarzy "od kuchni". Wcielaliśmy się w role pracowników prawdziwych, profesjonalnych redakcji - zbieraliśmy materiały w terenie, przeprowadzaliśmy wywiady, wykonywaliśmy zdjęcia fotoreporterskie, uczyliśmy się korekty i adjustacji tekstów, a także składu i łamania gazet na komputerze. Wyjazd do Lalik był dla nas twardą szkołą profesji dziennikarskiej od jej praktycznej strony - zauważa Łukasz Rolnik, student I roku politologii i prawa, uczestnik obozu - Pracowaliśmy naprawdę intensywnie, każdy z nas, oprócz uczestniczenia w warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowych UŚ, musiał przygotować kilka artykułów na różne tematy, wykonać dziennikarskie "zadania domowe", znaleźć czas na przygotowanie się do gier, dyskusji i innych przewidzianych w programie zajęć. To tempo pracy także czegoś nas nauczyło - wiemy już, jak wygląda dzień z życia dziennikarza, znamy realia tego zawodu, jego specyfikę - mówi Rolnik.

Uczestnicy obozu w trakcie gry symulacyjnej
Uczestnicy obozu w trakcie gry symulacyjnej
Foto: Michał Kachmarczyk

Zdaniem Michała Kaczmarczyka uczestnicy obozu znakomicie sprawdzili się w roli dziennikarzy. Niemal wszyscy otrzymali od organizatorów bardzo dobre oceny: Pracowaliśmy z ludźmi ambitnymi, odpowiedzialnymi, szczerze zainteresowanymi działalnością naukową i dziennikarską. Wzorowo wywiązywali się z obowiązków, jakie przed nimi stawialiśmy. Efektem ich pracy są profesjonalnie zredagowane gazety, pełne pomysłowych artykułów świadczących o talencie i pasji młodych dziennikarzy - stwierdza M. Kaczmarczyk. W opinii organizatorów, ale i uczestników dziennikarskiego szkolenia w Lalikach, obóz był jednym z najbardziej udanych przedsięwzięć, przygotowanych w tym roku przez Sekcję Medioznawczą MSD "Mosty". Stowarzyszenie planuje już zorganizowanie podobnego wyjazdu w przyszłym roku.

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneNowe książkiOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...